riolering

Info over lopende zaken

Beste bewoner,In overleg met de bewonersvereniging stuurt de gemeente binnenkort aan alle bewoners een infomatiebrief over de volgende onderwerpen: Het op juiste hoogte brengen van de straten door Volker Wessels. Het plaatsen van snelheidsremmende voorzieningen ten behoeve van de verkeersveiligheid.  De laatste informatie over brug Noord. Werkzaamheden aan het riool. Er komt een vervolggesprek met …

Info over lopende zaken Lees verder »

Riolering Plan Tij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Plan Tij op 8 juni j.l. werd medegedeeld dat er metingen verricht zijn om de rioleringsproblemen binnen onze wijk verder in kaart te brengen. In het najaar zou er nader overleg plaatsvinden met de gemeente en VolkerWessels. Inmiddels hebben wij begrepen dat de metingen nog onvoldoende inzicht geven

Rioolrenovatie 2014

De rioolrenovatie: Als brug Oost dan eenmaal in aanbouw is, wordt door VolkerWessels een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarin zullen de bewoners geïnformeerd worden over de planning rondom de uit te voeren rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort. Zoals u bekend zullen deze werkzaamheden heel wat voeten in de aarde hebben en zullen we hiervan heel veel overlast ondervinden. …

Rioolrenovatie 2014 Lees verder »

Nieuws over de Brug & de Riolering

Vorige week was er een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente,  VWV  en onze commissie ‘riool’ over de planning inzake de rioleringswerkzaamheden. Omdat deze werkzaamheden afhankelijk gesteld zijn van de bouw van brug Oost naar de Wantijdijk werd ook dit onderwerp besproken. De stand van zaken is als volgt:

Update brug en riolering

Inmiddels is de bouwvergunning voor “brug oost”  (naar de Wantijdijk) onherroepelijk. Dat betekent dat er vanaf april 2013 begonnen kan worden met de bouw van deze eerste brug! De verwachting is dat de brug voor de zomer operationeel is.

Verslag informatieavond “herstel riolering”

Hierbij leest u het verslag dat Niels van Ginkel (VolkerWessels Vastgoed) gemaakt heeft n.a.v.  de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden 121118 – Kort verslag nav informatieavond rioolherstel.doc.doc Inmiddels is de commissie “riolering”, bestaande uit de heren Carel Polak, Erik Vegt, Toon Coumans en Jan Meissen, een aantal keer bij elkaar geweest

Update Riolering

Van de werkgroep Riolering: Niels van Ginkel van Volker Wessels Vastgoed heeft aangegeven dat men eventueel bereid is om met de rioleringswerkzaamheden te wachten totdat brug Oost (naar de Wantijdijk) gerealiseerd is. De