Verslag informatieavond “herstel riolering”

Hierbij leest u het verslag dat Niels van Ginkel (VolkerWessels Vastgoed) gemaakt heeft n.a.v.  de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden 121118 – Kort verslag nav informatieavond rioolherstel.doc.doc

Inmiddels is de commissie “riolering”, bestaande uit de heren Carel Polak, Erik Vegt, Toon Coumans en Jan Meissen, een aantal keer bij elkaar geweest en zijn de volgende uitgangs- / aandachtspunten geformuleerd:

1) De rioleringswerkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat de brug naar de Wantijdijk operationeel is;

2) Voorkeur voor een korte uitvoeringsperiode (1 werkweek van maandag t/m vrijdag met meerdere ploegen);

3) Uitvoering bij voorkeur in de rustige zomervakantieperiode;

4) Een “proefopgraving” (met onnodige extra overlast) is onnodig;

5) Werkzaamheden starten vanaf de bocht Tijpoort, waardoor Eb sneller bereikbaar wordt’

6) Er moeten faciliteiten komen voor het tijdelijk, veilig kunnen parkeren buiten Plan Tij;

7) Er moet een goede regeling komen voor de hulpdiensten;

8) Een goede regeling voor herstel van eventueel ontstane schade.

Uiteraard moet er goede afstemming zijn tussen bewoners en VWV, opdat de overlast tot een minimum beperkt wordt. De commissie zal in overleg treden met de opdrachtgever (VWV), de uitvoerder (KWS infra) en de gemeente om de vinger aan de pols te houden en zal de bewoners informeren.  Het eerste overleg zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in januari 2013. Indien u nog aanvullende suggesties heeft, mail dit dan via [email protected]

Met vriendelijke groet,

De rioleringscommissie: Carel Polak, Erik Vegt, Toon Coumans en Jan Meissen