Privacy Statement website

Privacy Statement website

De bewonersvereniging Plan Tij en de Stichting Mandeligheid Plan Tij houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (’Wbp’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Zij respecteert de privacy van haar leden en ieder ander die gebruik maakt van haar website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De opslag en doorgifte ervan wordt door zowel de bewonersvereniging als de Stichting passend beveiligd.

Persoonsgegevens die aan de bewonersvereniging of de Stichting worden verschaft worden vertrouwelijk behandeld.

Soort persoonsgegevens en doeleinden van verwerking

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of  je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Door gebruik te maken van de website van Plan Tij laat u persoonsgegevens achter. De website bewaart en gebruikt de gegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt (zoals met het invullen van het online contactformulier) en gegevens die via de website  worden verzameld door middel van functionele en/of analytische cookies. De website verwerkt in dit kader de volgende categorieën persoonsgegevens:

namen
e-mailadressen
IP-adressen

Deze persoonsgegevens worden door de webmaster gebruikt om met leden te kunnen communiceren.

Verstrekken gegevens aan derden

De webmaster verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting, uitspraak van de rechter of toezichthoudende instantie verplicht wordt, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Beveiliging en bewaren van gegevens

De bewonersvereniging en de Stichting Mandeligheid gaan op een behoorlijke en zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens zoals aan haar toevertrouwd en hanteert passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een veilige en versleutelde verbinding met het Systeem door middel van HTTPS (Secure Socket Layer). De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en nodig is voor het verwezenlijken van de doelen zoals hierboven beschreven.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Van gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (bij ons is dit alleen de systeembeheerder en webmaster), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Het is mogelijk om de website te volgen door een e-mailadres achter te laten. Telkens wanneer er een nieuw bericht op de website geplaatst wordt, krijgt een volger een bericht in de opgegeven mailbox. De website  verzamelt voor dit doel alleen de e-mailadressen. Wanneer een volger deze berichtenservice niet meer wenst kan hij/zij deze eenvoudig opzeggen. Op dat moment wordt het e-mailadres verwijderd uit het systeem.

Analyse

Door de webmaster wordt gebruik gemaakt van een tool om bij te te houden hoe vaak de website door internetgebruikers wordt bezocht.  Met deze informatie kan inzicht verkregen worden in de aantallen bezoekers van de website.

Inzage en correctie persoonsgegevens

De bewonersvereniging en de Stichting trachten te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registreren. Voor zover de Wbp dit meebrengt heeft u het recht uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of (te) doen verwijderen. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Voor vragen over het privacy beleid of verzoeken zoals hiervoor beschreven kunt u te allen tijde contact opnemen door onder vermelding van uw naam en adres een brief en/of e-mail te sturen aan:

Bewonersvereniging Plan Tij, e-mailadres: [email protected]

Mandeligheid Plan, e-mailadres: [email protected]