Afvalwijzer HVC

Wanneer wordt het huisvuil in onze wijk opgehaald:

HVC_inzamelkalender_2018

HVC_Afvalkalender_Plantij_2017

Bestellen zakken voor het plastic afval:

link naar HVC