Bewonersvereniging

De bewonersvereniging van Plan Tij heeft als doel:

  • het in stand houden/bevorderen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners
  • als ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

 

Dit probeert de vereniging te bereiken door o.a.:

  • het voeren van overleg met diverse instanties w.o. gemeente, politie, ed.
  • het bevorderen van contacten tussen de leden door het steunen van de actieve feestcommissie
  • het bieden van een communicatie platform (website)