Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt en gepubliceerd op onze website. Het kan voorkomen dat ook andere buren foto’s maken tijdens activiteiten. De bewonersvereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze buren ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.