Mandeligheid

Stichting Mandeligheid PLANTIJ

Wat is een Mandeligheid?

“1. Mandeligheid is een oude vorm van gemeenschappelijk eigendom, dat bijvoorbeeld ontstaat als een tuin of huismuur wordt gedeeld door twee erven. In het nieuw burgerlijk wetboek is ook de mogelijkheid opgenomen een mandeligheid te vestigen bij akte. Dat is hier het geval. De Mandeligheid bepaalt een onverdeeld mede-eigendom van twee of meer eigenaren, met gelijke rechten en plichten op dat eigendom. Dit betekent dat de deelgenoten gezamenlijk aansprakelijk zijn voor het reilen en zeilen van de mandeligheid en eventueel bijbehorend bestuur. De mandeligheid is geen rechtspersoon, zoals een stichting, of vereniging. Het heeft ook niet noodzakelijkerwijs een bestuur.

2. Voor Plan Tij betekent dit dat de hele Mandeligheid Plantij; grond en water eigendom is van de 96 deelgenoten van Plan Tij.

3. Waarom voorziet de akte van mandeligheid in een bestuur…..”

bovenstaande tekst kunt u verder lezen op deze website onder de subpagina documenten, of klik: pagina documenten