Bestuur

Stichting Mandeligheid PLANTIJ

Bestuur: (bereikbaar via e-mail mandeligheid@plantij.nl)

  • Marco Kranenburg (voorzitter)
  • Astrid Oosting (secretaris)
  • Dave Koppelaar (penningmeester & verantwoordelijke water)
  • Peter van der Have (verantwoordelijke groen)

Commissies:

  • Groen: Toon Coumans
  • Boekhouding: Bram Deurwaarder