WhatsApp groep

In PlanTij zijn een vijftal whatsappgroepen. Een voor Eb, een voor Vloed, een voor Springtij en twee voor Tijpoort. De beheerder van zo’n groep is één van de buren uit de straat.

Het is handig om aangesloten te zijn op de straat-whatsapp groep omdat je hiermee elkaar snel kunt bereiken bij (dreigend) onraad.  Het is handig om elkaar te waarschuwen, bij bijvoorbeeld:  verdachte personen in de wijk, babbeltrucs aan de deur, zoekgeraakte kinderen, of het onwel worden van iemand. Vraag bij je buren wie de beheerder is van jullie straat en sluit je aan, als je dat nog niet gedaan hebt 😉

De straat whatsappgroep wordt ook gebruikt om te communiceren over het onderhoud van het mandelige groen!