Gemeentelijke wijklijn Dordrecht

De wijklijn is het centrale meldpunt van de gemeente Dordrecht voor burgers, ondernemers en bezoekers om melding te doen van gebreken en ongemakken in de openbare ruimte. Denk hierbij aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating, gladheid, etc. Welke meldingen kunnen de inwoners van Plan Tij doen bij de Wijklijn en welke juist ook niet?

Voor bewoners van Plan Tij is het niet altijd duidelijk waar zij met hun meldingen over gebreken en ongemakken terecht kunnen. Is dit bij het bestuur van de Stichting Beheer Mandeligheid Plan Tij, bij de Wijklijn, of toch gewoon bij de buurman.

Alle zaken die de openbare ruimte aangaan meldt u bij de wijklijn. De openbare ruimtes in onze wijk zijn de straten, de trottoirs, de straatverlichting en (waarschijnlijk) de platforms.

Alle zaken die het mandelig gebied aangaan, meldt u bij het bestuur van de Stichting Beheer Mandeligheid Plan Tij (e-mailadres: mandeligheid@plantij.nl). Het mandelig gebied bestaat uit het groen tussen de kavels en het water rondom de pieren (zie hiervoor de in uw bezit zijnde plattegrond van de mandeligheid).

Ongemakken of ergernissen die betrekking hebben op de leefbaarheid en de veiligheid binnen de wijk, zult u moeten neerleggen bij de betreffende personen. Een goed buurmanschap is naar elkaar luisteren en begrip kunnen opbrengen voor elkaars standpunten. Het advies is dan ook: praat met elkaar. Natuurlijk kunt u ook altijd een bericht laten plaatsen op de website!