Blijf op de hoogte!

Het is al langere tijd mogelijk om deze website te volgen. Zie het blokje VOLG DE WEBSITE, rechts op deze pagina. Je hoeft alleen maar je e-mailadres in te voeren en te bevestigen.

Vervolgens ben je altijd als eerste op de hoogte van het meest actuele nieuws omtrent onze wijk!!

Tip ook je buren!

Vlonders

De gemeente Dordrecht heeft enige tijd geleden opdracht gegeven de houten vlonders aan het einde van de zijstraten (Eb, Vloed en Springtij) af te sluiten i.v.m. de onveiligheid van deze bouwwerken.

Inmiddels is duidelijk dat de vlonders gestabiliseerd zullen worden. De herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van 19 oktober. Het werk zou in de week van 26 oktober gereed moeten zijn.

Ophoging Tijpoort

Bijgaand het bericht van KWS over de voortgang en de planning van de werkzaamheden aan de Tijpoort. Het eerste plateau (kruising Springtij/Tijpoort) is min of meer klaar en duurde 2 dagen. Het is duidelijk dat er véél hinder is m.b.t. de bereikbaarheid van onze woningen met de auto. Vooral als men met een plateau bezig is kan er niet overheen gereden worden (gedurende de dag).

“Op 28 september is er gestart met het herstraten en ophogen van de rijbaan, stoepen en parkeervakken van de Tijpoort. We zullen deze werkzaamheden gefaseerd gaan uitvoeren.

De Tijpoort hebben wij opgedeeld in 4 fases zoals in de bijlage (https://www.plantij.nl/wp-content/uploads/2020/10/planning-Plantij.pdf ) te zien is. Elke fase wordt er gestart met het ophogen van de banden, trottoirs en parkeervakken en nadat die gereed zijn beginnen we aan de rijbaan. Wanneer de rijbaan klaar is worden de plateaus aangebracht. Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en de parkeervakken kan er zoals u gewend bent over de rijbaan gereden worden, hetzij met overlast. Als wij de rijbaan gaan straten dan zorgen we er voor dat we kunststof rijplaten hebben liggen, mocht u van en naar de woning moeten, zullen onze medewerkers buiten er voor zorgen dat u er door kan. U zult begrijpen dat dit vertragend werkt, dus het zou fijn zijn dat deze bewegingen tijdens onze werkuren 6:30 en 16:30 zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. 

Per fase en plateau zullen we de directe bewoners per brief  inlichten over onze werkzaamheden.

Bijgevoegde de fases en de planning. De planning is een levend document waar we vanaf kunnen wijken als het mee- of tegenzit.

Met vriendelijke groet,

G. (Gertjan) Ploeg

Uitvoerder KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

+31 627741047 I gploeg@kws.nl      ”

Update wegwerkzaamheden

Beste bewoners,

Met verwijzing naar ons eerder bericht van 29 september, moeten we helaas vaststellen dat er nog geen duidelijkheid is omtrent bereikbaarheid en parkeren tijdens de werkzaamheden aan de Tijpoort. KWS heeft vandaag wel een nieuwe planning afgegeven waarbij de werkzaamheden nu al tot medio december (!) zullen duren, maar een aantal vragen van zowel gemeente als bewonersvereniging zijn nog onbeantwoord. We blijven druk uitoefenen op KWS en gemeente om de wegwerkzaamheden zo spoedig mogelijk en zonder al te veel overlast te realiseren. Wel verwachten wij dat de overlast heel groot zal zijn als er gewerkt gaat worden aan de plateaus ter hoogte van de 3 zijstraten en de bocht in de Tijpoort. We houden u op de hoogte.    

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  bewonersvereniging

Maaien

Volgende week maandag of dinsdag (12 of 13 oktober) start NWC met een maaironde in onze wijk. Het maaien zal her en der wat minder goed uitgevoerd worden omdat niet alle delen van de wijk goed bereikbaar zijn.

Burendag 2020

Afgelopen zaterdag was er door de feestcommissie weer een geweldig initiatief. Geen grootschalige bijeenkomst in verband met Corona maar een burendag op een viertal locaties met een kopje koffie en een Cookie van Coffeelicious. Ruim 120 bewoners hadden zich hiervoor aangemeld en hiermee werd een aftrap gegeven voor een jaar waarin het bestuur van de Bewonersvereniging en de Stichting Mandeligheid onder andere het groen in onze wijk centraal zal stellen.
Feestcommissie, bestaande uit Pauline, Ernst, Elles, Francis, Toon en Annelies hartelijk dank!
Maar dit keer moet ook bedankt worden onze bewoner Ellen Ravelli. Zij heeft voor de prachtige brochure “Wonen in een Mandeligheid” gezorgd; niet alleen een historische terugblik en een beschrijving van de ecologie, maar tevens een aantal heel mooie foto’s van onze wijk. De op de ALV getoonde Video, die inmiddels op onze website staat,  is door Oscar Mulders en Ellen gemaakt.
Om hen daarvoor te bedanken heb ik namens alle bewoners een boeket bloemen overhandigd!

Carel Polak
Voorzitter Bewonersvereniging 

Wegwerkzaamheden update

Beste Bewoners,

Vanmiddag heeft de Bewonersvereniging (Carel en Jeroen) een gesprek gehad met KWS, VolkerWesselsVastgoed (VWV) en de Gemeente. Directe aanleiding was het voornemen van KWS om te starten met het ophogen van de Tijpoort. Dit zal plaatsvinden in verschillende stappen (het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan). Tijdens het ophogen van het trottoir blijft de rijbaan beschikbaar voor auto’s. Tijdens het ophogen van de parkeervakken en de rijbaan zijn deze niet meer berijdbaar op werkdagen tussen 06:30 en 16:30 uur. Dit levert natuurlijk verschillende problemen op t.a.v. bereikbaarheid en parkeren. De bewonersvereniging heeft daarom KWS/VWV gevraagd om dit plan te herzien en te kijken of er toch mogelijkheden zijn om tijdens de werkzaamheden bereikbaarheid met de auto mogelijk te maken. KWS komt hier uiterlijk volgende week op terug.  In de tussentijd is KWS op de Tijpoort begonnen met het ophogen van het trottoir. De totale werkzaamheden zullen volgens planning, zeker tot medio november duren. We hebben overigens onze verbazing en teleurstelling uitgesproken over het feit dat alle planningen tot nu toe niet gehaald zijn.

We houden u op de hoogte.

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  

De winnende foto

winnaar fotowedstrijd september 2020 – Claudia Scheepers

Burendag en nog meer…

Wat zat het weer ons mee vandaag en wat was het gezellig om even bij te kletsen met de buren! Met dank aan onze feestcommissie, die voor een mooie aftrap zorgde van het “groen”-jaar!

“Seeing is Believing”

Door op een van de knoppen te drukken gaat u direct naar de op de ALV getoonde video òf naar de website plantij.space, waar de beelden voor zich spreken. Geniet!

Aftrap “Groen” Jaar

Vandaag, zaterdag 26 september, is de aftrap van een jaar waarin het groen centraal zal staan. De feestcommissie heeft alle bewoners uitgenodigd om op bepaalde tijden een kopje koffie te komen drinken en de brochure ‘Wonen in een Mandeligheid‘ op te halen!

De winnaar van de fotowedstrijd wordt ook vandaag bekend gemaakt!