Categoriearchief: Razende Reporter

Nieuws van PlanTij-ers over de wijk.

Renovatie Wantijbrug

Bijgaande brief werd ons toegestuurd door de verkeersmanager Volkerbrug:

Update herbestrating -3-

Inmiddels heeft mevrouw Suijker van de gemeente, samen met de gebiedsmanager, een bezoek gebracht aan onze wijk en de drie landtongen geïnspecteerd. Onderstaand haar reactie per mail aan Henny Moons van de bewonersvereniging.

*) let op: met Vloed bedoelt ze Eb en andersom.

“Beste Henny,

Bedankt voor het gesprek vanochtend. Naar mijn ervaring was het goed om even gezamenlijk door Plan Tij heen te lopen.

Bij deze de terugkoppeling van het telefoon gesprek met Dhr. Marius Rob.

Parkeren / Proces bestrating

Jullie gaven aan dat de verwachting is dat er een parkeerprobleem ontstaat nu er in 3 zijstraten tegelijkertijd gewerkt wordt. Ik deel deze observatie. Marius gaf aan dat hij contact op zal nemen met KWS om dit te bespreken.

Inritten

Tijdens onze rondgang bleek dat er kwaliteitsverschil zit in de aansluiting op de inritten. Bij Springtij en Vloed zijn er een aantal inritten die problemen geven met het inrijden van de auto. Bij Eb zijn de aansluitingen van betere kwaliteit.

Marius gaf aan dat hij ook dit op gaat nemen met KWS.

Voor wat betreft het aanvragen van de offerte voor aansluiten gaf Marius aan dat jullie een groepsofferte kunnen aanvragen. Hij zal aangeven bij de omgevingsmanager dat hier behoefte aan is.

Schouw

Verder is de weg op punten nog niet de kwaliteit die het zou moeten hebben. Ik ga met André Ouwehand en KWS een tussenschouw organiseren waarbij alle technische punten voor de weg worden nagelopen.

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid voor jullie geeft, en dat jullie hiermee verder kunnen. Als er nog vragen/opmerkingen zijn dan kunnen jullie mij bereiken.

Met vriendelijke groet,

Lianne Suijker”

Overigens, het lijkt er nu op dat KWS gestart is met het aanhelen van de opritten over 2.00 meter (ipv 1-1,5 meter). 🙂 🙂

Het inwinnen van juridisch advies heeft geleid tot een brief aan VolkerWessels. Deze brief zal morgen op de website gepubliceerd worden.

Planning KWS

Op verzoek van Fenno Visser bijgaand een update t.a.v. de planning van de wegwerkzaamheden:

PLANNING

Eerder is gecommuniceerd dat alle drie de zijstraten (Springtij, Vloed en Eb) vòòr de bouwvak gereed zouden zijn. In het werk is gebleken dat deze planning niet gehaald wordt. Hierbij een update.

Week 28 en 29

  • Eb: In week 28 en 29 gaan we zijstraat Eb tot en met het parkeerterrein dichtstraten. Het bovenste gedeelte (vak C) gaan we ná de bouwvak uitvoeren. Dit betekent dat vanaf week 30 deze zijstraat weer volledig bereikbaar zal zijn.
  • Vloed: In week 28 en 29 gaan we zijstraat Vloed tot en met het parkeerterrein dichtstraten. De helft van het bovenste gedeelte (vak C) gaan we misschien nog vòòr de bouwvak uitvoeren en de andere helft ná de bouwvak. Wanneer dit planningstechnisch niet haalbaar is, wordt het bovenste gedeelte volledig na de bouwvak uitgevoerd. Bewoners worden hierover geïnformeerd. Wanneer we hier wel werkzaamheden gaan uitvoeren dienen bewoners van de gehele Vloed rekening te houden met parkeren langs de Tijpoort gedurende week 30. 
  • Springtij: In week 28 en 29 gaan we zijstraat Springtij volledig dichtstraten. Dit betekent dat vanaf week 30 deze zijstraat weer volledig bereikbaar zal zijn.

Week 30

  • Vloed: In week 30 vinden mogelijk nog herbestratingswerkzaamheden plaats in het bovenste gedeelte van de straat. Indien dit nog plaats gaat vinden vòòr de bouwvak worden bewoners hierover geïnformeerd.
  • Algemeen: diverse afrondende en herstelwerkzaamheden

Met vriendelijke groet,

F. (Fenno) Visser

Werkvoorbereider KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

+31 6 25735865 I fvisser@kws.nl

Sleutel gevonden

Op de Tijpoort (vlakbij de bocht, tegenover de appartementen) is een sleutel gevonden! Wellicht van een voordeur! Af te halen op Eb 5.

Update herbestrating -2-

Inmiddels zijn we een weekje verder en heeft het contact met de gemeente nog niets concreets opgeleverd. Wel is toegezegd dat zij deze week zelf komen kijken. Tegelijkertijd heeft het bestuur van de bewonersvereniging juridisch advies ingewonnen. We verwachten u binnen enkele dagen hierover verder te informeren.

Help #durftevragen

Kreeg onderstaande mail van de nieuwe bewoner van Eb 2. Kan iemand met een vergelijkbare woning hem helpen aan meer informatie??

Goedendag, 

Onze Stiebel Eltron WTW-Mech. Ventilator (LWA 252) is aan vervanging toe en ik ben bezig met het uitzoeken van zijn opvolger. 
Nu lijkt het er op dat ik misschien een significante installatiefout bij het luchtafvoersysteem heb ontdekt en/of een fout in de bouw van het huis.  
Als ik kijk naar de technische tekeningen van mijn huis (in dit geval opgemaakt door Paans Technisch Installatiebureau), zie ik op de begane grond 3 aanzuigpunten die allemaal op maar één afvoerkanaal aansluiten. Dit ene kanaal loopt via het plafond van de toilet, de keuken & afzuigkap en komt uiteindelijk uit in de vloer van de berging op de 1e verdieping. Daar staat overigens de LWA 252. 
Zojuist heb ik met de fabrikant van het ventilator/WTW systeem gesproken (Stiebel-Eltron) en die hebben bevestigd dat “ [de] afzuigkap van een keuken mag niet direct worden aangesloten op de ventilatie afzuiginstallatie.” Met andere woorden, toen men besloot om dit type huis te voorzien van het gekozen ventilator warmte-terugwin systeem had er, tijdens het bouwen van het huis, een aparte afvoerkanaal voor de afzuigkap aangelegd moeten worden. Mijn inziens is dit niet gebeurd. 
Graag hoor ik van u terug wat de bewonersvereniging eventueel hierover weet. Misschien is dit een ontwerpfout specifiek aan ons huis, maar het zou kunnen dat meerdere huizen ook hier de dupe van zijn (mits mijn bevindingen kloppen)?
Met vriendelijke groet, 

Michael

Update herbestrating

Bericht van KWS:

Planning

Elke zijstraat (Springtij, Vloed en Eb) is onderverdeeld in gedeelte A, B en C. Om gedeelte B en C in de zijstraten af te gaan ronden zijn we naar schatting nog ca. 2 à 3 weken bezig (afhankelijk van in welke zijstraat u woont). Daarbij is de planning dat Springtij als eerste klaar zal zijn, vervolgens Vloed en daarna Eb. De planning is om de drie zijstraten sowieso vòòr de bouwvak af te hebben. Afhankelijk van de snelheid waarmee de zijstraten nog gerealiseerd worden, gaan we de Tijpoort pas ná de bouwvak herstraten. Gedurende de bouwvak zullen er vanuit KWS geen werkzaamheden worden uitgevoerd en zorgen we dat alles zo goed mogelijk bereikbaar is.

Ophogen tuinen

Voor het aanvragen van een offerte en laten uitvoeren van het ophogen van uw oprit verwijzen u graag door naar onze onderaannemer Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf.

Website: https://www.gijbenaannemersbedrijf.nl/

Email: info@gijbenaannemersbedrijf.nl

Tuinafval

Verzoek om het snoeiafval van uw eigen voortuin niet in de Mandeligheid te gooien!! Is dit snoeiafval van de hedera uit uw tuin? Gooi het in uw groene container! Alvast bedankt, namens ons allemaal!

achterzijde energiehuisje aan de Tijpoort

Reactie VolkerWessels

Het duurde en duurde, maar onderstaand de reactie van VolkerWessels Vastgoed op onze klachten t.a.v. de aansluiting van de opgehoogde straten op onze opritten c.q. voortuinen.

“Geachte heer Moons,

Zoals vandaag telefonisch besproken hierbij mijn reactie op de situaties omtrent de inritten per mail. De situatie is door onze civiel aannemer KWS beoordeeld en zij komen tot de conclusie dat in sommige gevallen de situatie niet fraai is maar dat in andere gevallen de situatie verbeterd. KWS heeft het uitgangspunt van de gemeente aangehouden en dat is 1 tot 1,5 meter vanaf de erfgrens. Wij zien geen reden om af te wijken van dit uitgangspunt.

Uiteraard zijn wij onze kopers graag ter wille. Zoals telefonisch besproken is wat wij u en andere bewoners als geste kunnen aanbieden het leveren van zand zodat u de rest van uw oprit zelf kan ophogen. Daarnaast kan KWS voor u en de andere bewoners een offerte opstellen voor het ophogen van uw inrit. 

Mocht u en/of andere bewoners interesse hebben in de levering van zand en/of een offerte kunt u dit doorgeven aan de omgevingsmanager Fenno Visser van KWS (06 25735865, fvisser@kws.nl). Ook voor overige zaken kunt u zich wenden tot de omgevingsmanager.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”

Het moge duidelijk zijn dat wij met deze reactie niet gelukkig zijn en we zullen z.s.m. hierover contact opnemen met de gemeente Dordrecht.

We houden u op de hoogte!

De bewonersvereniging

Voorontwerp Vlijweide

Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over het voorontwerp bestemmingsplan Vlijweide. Voor de geïnteresseerden hierbij de link.

Als u helemaal naar beneden scrolt vindt u de afzonderlijke documenten in pdf’s. Dat leest gemakkelijker!