Mandeligheid

Bestuursmededelingen Stichting Mandeligheid Plan Tij.

PlanTij schoon, heel gewoon

ZATERDAG 23 maart organiseert de feestcommissie de jaarlijkse schoonmaakactie voor onze wijk. Het zwerfvuil (plastics en andere troep) wordt verzameld en afgevoerd. Meestal is de opkomst voor deze actie groot en zijn we binnen een uurtje klaar. Kom je ook?? Heel GRAAG! Want, we doen dit met en voor elkaar! Na afloop staat de koffie […]

PlanTij schoon, heel gewoon Meer lezen »

Winteronderhoud

Zoals jullie waarschijnlijk al opgevallen is, is de firma Punt vandaag, 14 februari, gestart met het snoeiwerk in de mandeligheid. Van de knotwilgen zal 50% gesnoeid worden, van de struiken zo’n 30% en een gedeelte van het winterriet komt ook aan de beurt. Zie de planning! voor een overzicht van het winterwerk.

Winteronderhoud Meer lezen »

Attentie gevraagd

Beste mensen, Als het goed is, hebben jullie gisteren de factuur ontvangen voor de contributie betreffende het 4ekwartaal. Deze facturen worden automatisch aangemaakt en per mail verzonden vanuit ons boekhoudprogramma, E-boekhouden. Helaas is gebleken, dat een aantal deelgenoten deze mail niet hebben ontvangen. Met name geldt dat voor diegene, die een gmail account hebben. Willen jullie dus

Attentie gevraagd Meer lezen »

Maaibeurt

Komende maandag, 16 oktober, start de firma Punt met het maaien van het gras, de kruiden en het opkruipende riet. Graag de auto’s zoveel mogelijk op eigen terrein parkeren zodat de maaiers hun werk kunnen doen. Dank alvast! N.B. Het snoeien, maaien van het winterriet en verder uitdiepen van enkele geulen gebeurt pas in het

Maaibeurt Meer lezen »

Ons zwemwater

In diverse media is melding gemaakt van de slechte waterkwaliteit in onze omgeving (zo’n straal van 15 km rondom de Chemours fabriek). Dit roept meteen de vraag op wat dit voor het water in Plan Tij betekent. Als bestuur van de Stichting Mandeligheid zijn we van mening dat we zowel de meting als de beoordeling

Ons zwemwater Meer lezen »

Vooraankondiging grote maaibeurt

Eind van deze maand, waarschijnlijk donderdag 29 juni, start Punt met de volgende werkzaamheden: VERZOEK AAN ALLE BEWONERS: Auto’s graag zoveel mogelijk op eigen parkeerplaats parkeren, zodat Punt overal goed bij kan en er geen schade ontstaat door wegschietende steentjes e.d. bij het gebruik van de bosmaaiers. Indien van toepassing objecten uit het mandelig gebied

Vooraankondiging grote maaibeurt Meer lezen »