Categoriearchief: Documenten

Zienswijze St. Mandeligheid ontwerp-besluit Tijpoortbrug

Volledig los van wel, geen, hoe, wat Tijpoortbrug is er door de St. Mandeligheid Plan Tij een zienswijze ingediend. Bord Plantij

De zienswijze gaat namelijk over de geplande besturingskast op mandelige (= eigen grond) in plaats van openbare grond.

Zienswijze Tijpoortbrug Mandeligheid

Sprekersplein bestemmingsplan ‘Reeland’

Dinsdagavond 29 oktober was het Sprekersplein voor de Adviescommissie van dePlantij gemeenteraad. Namens Stichting Mandeligheid Plan Tij hebben Paul van Kooperen en Robin Koorevaar de stichting vertegenwoordigd.

Bijgaand onze  toelichting op de eerder ingediende zienswijzen en de reactie daarop vanuit de gemeente (zie hiervoor het bericht van 25-10 jl.) St. Plan Tij-Advies notitie sprekersplein

Verder lezen

Vaststellen bestemmingsplan ‘Reeland’

Begin juli is er vanuit de Stichting Mandeligheid Plan Tij een zienswijzen ingediend op het concept bestemmingsplan ‘Reeland’.cropped-Plantij1.jpg

In oktober hebben wij een schriftelijke reactie gehad. Bijgevoegd de reactie. Wij zijn verheugd dat hierin akkoord wordt gegaan met onze zienswijzen ten aanzien van, kort gezegd, de steigers. St. Plan Tij-Advies reactie zienswijzen Verder lezen

Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Reeland ingediend!

Vandaag is per per fax en per aangetekende post de bijgevoegde zienswijzen verstuurd.

St. Plan Tij-Advies zienswijzen

Verder lezen

Save the date: 11 juni Algemene Deelgenoten Vergadering

Beste deelgenoot,
Graag nodig ik u uit voor de Algemene Deelgenoten Vergadering Mandeligheid Plan Tij op maandag 11 juni om 20.00 uur. De agenda met de bijbehorende stukken volgt binnenkort. Verder lezen

Uitnodiging Algemene Vergadering van Deelgenoten

Op maandag 27 juni vindt de Algemene Vergadering van Deelgenoten plaats in het Wantijpaviljoen. De vergadering start om 20.30 uur, vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.

Verder lezen

Huishoudelijk Reglement

Welke regels gelden er voor de mandeligheid Plan Tij? Raadpleeg hiervoor het huishoudelijk reglement Stichting Mandeligheid Plan Tij. U kunt het vinden onder  “Documenten”  van het tabblad Mandeligheid.