Categoriearchief: Water

Informatie over het waterbeheer.

Ongewenst bezoek

Voor de bewoners die afgelopen Algemene Ledenvergadering niet aanwezig waren, even een update. Soms krijgen we in Plan Tij over water ongewenst bezoek. Het is nu al verschillende malen voorgekomen dat een aantal bootjes onze wijk zien als een thuishaven, waar men te pas en te onpas kan Verder lezen

Verontreiniging

Twee jaar geleden is er waarschuwing op de website geplaatst over de verontreiniging van ons eigen water. Dit bericht willen we graag opnieuw onder de aandacht brengen omdat duidelijk is dat in de kommen (tussen de landtongen) al veel vervuiling zichtbaar is.  Het uitkrabben van deze kommen kost geld, maar het afvoeren van het vervuilde slib kost nog veel meer. Ga naar Verontreiniging oppervlaktewater Plantij

Namens de groencommissie (Toon)

Water vervuild

Vanmorgen is er melding gemaakt van vervuiling van het water van de mandeligheid ter hoogte van Tijpoort 1 (Een olieachtig laagje op het water en een zwarte rand aan de walkant). De milieudienst is langs geweest en zoekt uit wie verantwoordelijk is, gemeente of waterschap. De verwachting is dat er niet voor maandag gehandeld gaat worden.

met vriendelijk groet,
Angela Poort

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Verontreiniging oppervlaktewater

straatkolkBELANGRIJK

  • Wist u dat ons hemelwater afgevoerd wordt via de straatputten?
  • Wist u dat dit water rechtstreeks geloosd wordt op het open water van de mandeligheid?

Zonder dat we ons er direct van bewust zijn betekent bovenstaande dat alles wat Verder lezen

Riet opruiming

rietBericht van Toon:   Aanstaande maandag start Drechtwerk met het opruimen van het afgesneden riet dat nu in het mandelige water dobbert.

Video

Onze PlanTij-bever!

Op Springtij zag Ellis vanochtend vroeg plotseling een tak verdwijnen voor het raam.  Ze keek en filmde het volgende ….

Sprekersplein bestemmingsplan ‘Reeland’

Dinsdagavond 29 oktober was het Sprekersplein voor de Adviescommissie van dePlantij gemeenteraad. Namens Stichting Mandeligheid Plan Tij hebben Paul van Kooperen en Robin Koorevaar de stichting vertegenwoordigd.

Bijgaand onze  toelichting op de eerder ingediende zienswijzen en de reactie daarop vanuit de gemeente (zie hiervoor het bericht van 25-10 jl.) St. Plan Tij-Advies notitie sprekersplein

Verder lezen

Vaststellen bestemmingsplan ‘Reeland’

Begin juli is er vanuit de Stichting Mandeligheid Plan Tij een zienswijzen ingediend op het concept bestemmingsplan ‘Reeland’.cropped-Plantij1.jpg

In oktober hebben wij een schriftelijke reactie gehad. Bijgevoegd de reactie. Wij zijn verheugd dat hierin akkoord wordt gegaan met onze zienswijzen ten aanzien van, kort gezegd, de steigers. St. Plan Tij-Advies reactie zienswijzen Verder lezen

Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Reeland ingediend!

Vandaag is per per fax en per aangetekende post de bijgevoegde zienswijzen verstuurd.

St. Plan Tij-Advies zienswijzen

Verder lezen

Indienen zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Reeland

Bij de rondvraag in de ADV van 1 juli jl. kwam het Ontwerpbestemmingsplan Reeland ter sprake. Zoals eerder op de site vermeld is heeft dit impact op de wijk Plan Tij inclusief de mandeligheid. Verder lezen