Veiligheid

Nieuws over veiligheid in de wijk.

30 km/uur is de MAX

Iedereen zal zich afvragen waarom er een snelheidsmeter is geplaatst aan de Tijpoort. Dit is geen initiatief van de bewonersvereniging, maar van de gemeente Dordrecht! Ondanks drempels en verhoogde plateaus wordt er zeer regelmatig nog veel te hard gereden in onze wijk. (Dit kunnen uiteraard ook mensen van buiten zijn!) Zo’n snelheidsmeter helpt om mensen …

30 km/uur is de MAX Lees verder »

Drempels

Vorig jaar zijn de straten in onze wijk opgehoogd. De Gemeente heeft besloten, in het kader van veiligheid in ons 30–kilometer gebied, snelheidsbeperkingen aan te laten brengen in de vorm van plateaus bij de zijstraten van Tijpoort en drempels in het eerste gedeelte van Tijpoort. Helaas wordt veelvuldig het effect van deze verhogingen omzeild door …

Drempels Lees verder »

Steekproeven Stedin

Zoals eerder gemeld heeft Stedin de steekproeven naar onze gasleidingen afgerond en is men tot de conclusie gekomen dat er in onze wijk een structureel probleem is met de nutsleidingen (gas/water) als gevolg van de grondverzakking. Het probleem is door de bewonersvereniging aangekaart bij de gemeente die op haar beurt VolkerWessels Vastgoed, als verantwoordelijke, heeft …

Steekproeven Stedin Lees verder »

Steekproef Stedin

Zouden de mensen waar Stedin deze week een onderzoek heeft ingesteld naar de kwaliteit van de gasleiding een bericht willen sturen naar bewoners@plantij.nl om de bevindingen te delen. Zoals we inmiddels van Stedin hebben begrepen moet er in de wijk structureel iets aan de gas- (en wellicht water-)leidingen gedaan worden, maar het is nog maar …

Steekproef Stedin Lees verder »

Gaslek

N.a.v. een gaslek bij een woning op de Eb is Stedin gestart met een steekproef om de gasaansluitingen van een aantal woningen te checken. Bij een van de woningen bleek dat niet alleen de gasleiding, maar ook waterleiding, door de enorme grondverzakkingen in de knel was komen. Zodra Stedin de steekproef heeft afgerond wordt er …

Gaslek Lees verder »

Waarschuwing

De scherpe bocht in Tijpoort is in de winter behoorlijk glad, vooral als het gesneeuwd of geijzeld heeft. Om die reden wordt er elk jaar een gele box geplaatst met strooizout/-zand. Merkt u dat het glad wordt, gooi dan wat van het mengsel in de bocht! Dat helpt ons allemaal veilig de bocht door 😉

Straatverlichting

Een van de bewoners van Plan Tij heeft via de app Fixi melding gemaakt van kapotte straatverlichting in onze wijk. Dit is de reactie van de gemeente: “Omschrijvingdefecte straatverlichting, verlichting bestaat uit meerdere lampen, een aantal zijn defect. Reactie‘Geachte melder, we zijn momenteel bezig met het vinden van een geschikt armatuur voor vervanging. Van de …

Straatverlichting Lees verder »

Bericht bewonersvereniging

Beste bewoners KWS heeft contact opgenomen met ons over de voortgang van de werkzaamheden op de trottoirs, parkeervakken en rijbaan. Als aan de rijbaan gewerkt wordt blijkt dat er veel overlast is van bewonersverkeer. Bezorgdiensten passen zich zoveel mogelijk aan door een stuk(je) te lopen.  Teneinde de voortgang niet te verstoren (en de werkzaamheden dus …

Bericht bewonersvereniging Lees verder »

Update KWS

“Goedemiddag, Hierbij een update betreft de werkzaamheden. Werkvak A is afgerond en maandag 19-10 zijn we gestart in werkvak B. De stoepen en parkeervakken zijn daar gereed en gisteren zijn we gestart met het straten van de rijbaan. Betreft de rijbaan hebben we een verkeerde inschatting gemaakt betreft de hoeveelheid verkeer wat nog naar en …

Update KWS Lees verder »

Vlonders

De gemeente Dordrecht heeft enige tijd geleden opdracht gegeven de houten vlonders aan het einde van de zijstraten (Eb, Vloed en Springtij) af te sluiten i.v.m. de onveiligheid van deze bouwwerken. Inmiddels is duidelijk dat de vlonders gestabiliseerd zullen worden. De herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van 19 oktober. Het werk zou in de …

Vlonders Lees verder »