Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing, de zogenoemde AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Lees erover op de website van de Autoriteit gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

  • Voor onze website betekent dit dat er, zonder schriftelijke toestemming van de betrokkenen, NIET zomaar foto’s en andere persoonsgegevens gepubliceerd mogen worden.  Toestemming geven? Klik hier!
  • Het Privacy Statement van de website leest u hier.
  • De privacyverklaring van de Stichting Mandeligheid downloaden? Klik privacyverklaring st mandeligheid
  • De privacyverklaring van de bewonersvereniging downloaden? Klik Privacyverklaring bewonersvereniging Plantij