Werkzaamheden Tijpoort

In het begin van de Tijpoort naast de uitrit van de jachthaven is een bord (foto) geplaatst. Dit is geen actie van VWV, maar waarschijnlijk vanuit de gemeente (rioolbeheer). Twee parkeerplaatsen aan de Tijpoort dienen vanaf maandagochtend 7.00 uur vrij gehouden te worden. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de defecte pompen van de ernaast gelegen rioolput worden vervangen. Helaas is er ook bij de gemeente geen duidelijkheid te krijgen over het precieze doel. Vanuit de bewonersvertegenwoordiging zal er op aangedrongen worden dat werkzaamheden in het openbare gebied van Plan Tij altijd ruimschoots vooraf worden aangemeld, zodat iedereen tijdig via onze site kan worden gewaarschuwd.