Categoriearchief: Website

Alles omtrent de website

Update KWS 27 mei 2020

Beste heer / mevrouw,

Hierbij een update ten aanzien van de wegwerkzaamheden die binnenkort gaan beginnen in Plan Tij Dordrecht. De aanvang van de werkzaamheden wordt een week naar achteren geschoven in verband met diverse voorbereidingswerkzaamheden. Dit betekent dat in week 24 op maandag 8 juni de uitvoering zal starten.

Globale planning werkzaamheden

De planning is om eerst de zijstraten van de Tijpoort aan te pakken, namelijk Springtij, Vloed en Eb. Hierna zal de Tijpoort zelf vanaf huisnummer 47-48 tot en met de bocht bij huisnummer 29 worden aangepakt. Uitvoeringstechnisch zijn we nog aan het kijken wat de beste methode is om de werkzaamheden uit te voeren zodat u zo min mogelijk overlast heeft.

Wat betekent dit voor u?

De wegwerkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, dit om de bereikbaarheid van woningen zoveel mogelijk te handhaven. Daar waar we werkzaamheden gaan uitvoeren wordt u vooraf geïnformeerd middels een briefje door de brievenbus en/of bellen wij even aan om de nodige informatie te verstrekken.

De werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat de toegang naar uw woning beperkt is of deze tijdelijk niet bereikbaar is met de auto. Gedurende deze periode kunt u uw auto parkeren op de beschikbare parkeerplaatsen langs de Tijpoort.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager dhr. F. Visser via het e-mail fvisser@kws.nl of telefonisch via 06-25735865, bereikbaar tussen 08.00 – 16.00u op maandag t/m vrijdag. Voor vragen gedurende de uitvoeringsperiode kunt u ook terecht bij onze uitvoerder dhr. T. van Wijk in de bouwkeet. Eén middag in de week, namelijk dinsdag van 13.00 – 15.00u zal dhr. F. Visser aanwezig zijn in de bouwkeet en kunnen bewoners binnen lopen voor vragen (op gepaste afstand).

Met vriendelijke groet,

KWS Infra

Oplevering openbaar gebied

Tot op heden is nog niet het gehele openbare gebied van Plan Tij overgedragen van VolkerWessels Vastgoed aan de gemeente Dordrecht. Wat de gemeente betreft waren er nog een aantal disputen, waaronder het riool, de verzakkingen in de wegen en de nog te bouwen brug Noord. Daarnaast had de bewonersvereniging bij de gemeente een buurtonderzoek van Veilig Verkeer Nederland voorgelegd met het verzoek de adviezen mee te nemen in de herstelwerkzaamheden aan de wegen.

Inmiddels zijn VolkerWessels Vastgoed en Gemeente tot overeenstemming gekomen. Welke afspraken zij samen gemaakt hebben kunt u lezen in de brief die u een dezer dagen in de bus krijgt.

Ondanks herhaalde verzoeken van de bewonersvereniging aan de gemeente om tijdig informatie te verschaffen over de geplande werkzaamheden en hierbij betrokken te worden, heeft de gemeente hieraan géén gehoor gegeven. Ook wij waren daarom verbaasd dat KWS al volop bezig is met de voorbereidingen voor straatwerkzaamheden.

Wij betreuren deze gang van zaken, maar zullen ons in blijven zetten om e.e.a. in zo goed mogelijke banen te leiden, zodat we de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken.

In de brief wordt ook melding gemaakt van de status van Brug Noord. Ook deze informatie is nieuw voor ons.

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli (secretaris)

Info over lopende zaken

Beste bewoner,
In overleg met de bewonersvereniging stuurt de gemeente binnenkort aan alle bewoners een infomatiebrief over de volgende onderwerpen:

  • Het op juiste hoogte brengen van de straten door Volker Wessels.
  • Het plaatsen van snelheidsremmende voorzieningen ten behoeve van de verkeersveiligheid. 
  • De laatste informatie over brug Noord.
  • Werkzaamheden aan het riool.

Er komt een vervolggesprek met de gemeente en het bestuur van de bewonersvereniging over eventuele extra voorzieningen of aanpassingen m.b.t. de verkeersveiligheid. Bovendien heeft de gemeente toegezegd op termijn een informatieavond te organiseren over de plannen m.b.t. brug Noord.


Twee zaken zijn nog in behandeling bij de gemeente:

  1. de storing van de drijvende bediening van de Getijtafel (brug Oost) en
  2. ons verzoek om biggenruggetjes te plaatsen vóór de vlonders aan het einde van de landtongen, om te voorkomen dat men er met de auto oprijdt.


Met vriendelijke groet, 
Henny Moons,

Bestuurslid bewonersvereniging 

Reanimatiecursus

Beste Plan-Tij bewoner,

Ook dit jaar organiseert de bewonersvereniging een reanimatiecursus die verzorgd gaat worden door Reanimatie Drechtsteden. De cursus wordt gegeven in de avonduren en is gratis. Voorwaarden is wel dat men zich na de cursus aanmeldt als burgerhulpverlener bij HartslagNu. 

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Jij als buurtbewoner kunt dat wel. Om snel te kunnen reageren beschikt onze wijk over een eigen AED en wel op Eb 2. 


Hoe werkt het systeem.
Het oproepsysteem HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. Zodra er een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen buurtbewoners een oproep op hun telefoon. In het bericht staat het adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg kunnen ophalen. Meer informatie over het oproepsysteem en burgerhulpverlener vindt je op de website van HartslagNu (https://www.hartslagnu.nl).

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 5 februari  aanmelden voor de herhalings- òf startcursus met vermelding van adres en de avond(en) dat men absoluut niet kan.

Met vriendelijke groet, 
Henny Moons
Bestuurslid bewonersvereniging 
T: 0633772119
E: hajmoons@kpnmail.nl

Oproep kerstbomen

De feestcommissie zou graag de kerstbomen uit de wijk willen gebruiken voor de aankleding van de tent voor de nieuwjaarsborrel op zaterdag 11 januari as.

Gooi uw kerstboom dus nog niet weg, maar stuur even een mailtje met het adres waar de boom op 11 januari opgehaald kan worden. Mailen kan naar feestcommissie@plantij.nl

Zin om te kaarten?

Dat kan, want de feestcommissie organiseert vrijdagavond 22 november een kaartavond (of voor de liefhebbers een spelletjesavond). Lees verder in de flyer:

Opgeven kan via het mailadres:

feestcommissieplantij@gmail.com

Belangrijke mededeling

De Sail die voor morgen gepland staat gaat NIET door. Wat WEL doorgaat is de PICKNICK!!!

De reden voor het afgelasten van de Sail is de weersverwachting voor morgen, zondag 8 september. Er varen teveel ‘mooiweerboten’ mee, die geen regen kunnen of willen hebben.

Kom allemaal gezellig naar de tent op de EB. Vanaf 15.00 uur staat de tent klaar en kunnen we heerlijk beschut van de meegebrachte picknick genieten!

Reminder 8 september

Heerlijk ongedwongen kennis maken met je nieuwe buren òf gewoon lekker bijkletsen met ‘oude’ buren? Waar is dat leuker dan tijdens de Sail of op de ‘afterpicknick’?!

Schrijf je gauw in door te mailen naar feestcie@plantij.nl

Deelname is gratis!!!

Verkeersenquête

Beste bewoners, afgelopen maandag, 8 juli, heeft u een mail gekregen met het verzoek om een aanvulling op de eerder gehouden verkeersenquête in te vullen. Deze aanvulling heeft met name betrekking op de verkeersveiligheid die ervaren wordt op de Tijpoort. Ook via dit bericht roepen wij u op om de enquête in te vullen. U heeft hiervoor de tijd tot 15 juli as. Klik op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/AanvullingTijpoortDordrecht

Resultaten van deze èn de eerder ingevulde enquête zullen via onze website gepubliceerd worden.

Namens de bewonersvereniging,

Henny Moons (vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar hajmoons@kpnmail.nl)

Biesbosch rukt op

Het is erg groeizaam weer en dat betekent dat het groen in onze wijk flink oprukt. De tweekappers, ooit in de verkoopbrochure bosvilla’s genoemd, doen hun naam eer aan. Maar goed, het is toch handig om de voordeur nog te kunnen vinden en daarom wordt er volgende week weer gemaaid, in twee rondes.

het maaiteam