PlanTij schoon, heel gewoon

ZATERDAG 23 maart organiseert de feestcommissie de jaarlijkse schoonmaakactie voor onze wijk. Het zwerfvuil (plastics en andere troep) wordt verzameld en afgevoerd. Meestal is de opkomst voor deze actie groot en zijn we binnen een uurtje klaar. Kom je ook?? Heel GRAAG! Want, we doen dit met en voor elkaar! Na afloop staat de koffie uiteraard weer klaar!

Tip: neem tuin- of werkhandschoenen mee!