Auteursarchief: webmaster Plantij

Sleutel gevonden

Op de Tijpoort (vlakbij de bocht, tegenover de appartementen) is een sleutel gevonden! Wellicht van een voordeur! Af te halen op Eb 5.

Update herbestrating -2-

Inmiddels zijn we een weekje verder en heeft het contact met de gemeente nog niets concreets opgeleverd. Wel is toegezegd dat zij deze week zelf komen kijken. Tegelijkertijd heeft het bestuur van de bewonersvereniging juridisch advies ingewonnen. We verwachten u binnen enkele dagen hierover verder te informeren.

Help #durftevragen

Kreeg onderstaande mail van de nieuwe bewoner van Eb 2. Kan iemand met een vergelijkbare woning hem helpen aan meer informatie??

Goedendag, 

Onze Stiebel Eltron WTW-Mech. Ventilator (LWA 252) is aan vervanging toe en ik ben bezig met het uitzoeken van zijn opvolger. 
Nu lijkt het er op dat ik misschien een significante installatiefout bij het luchtafvoersysteem heb ontdekt en/of een fout in de bouw van het huis.  
Als ik kijk naar de technische tekeningen van mijn huis (in dit geval opgemaakt door Paans Technisch Installatiebureau), zie ik op de begane grond 3 aanzuigpunten die allemaal op maar één afvoerkanaal aansluiten. Dit ene kanaal loopt via het plafond van de toilet, de keuken & afzuigkap en komt uiteindelijk uit in de vloer van de berging op de 1e verdieping. Daar staat overigens de LWA 252. 
Zojuist heb ik met de fabrikant van het ventilator/WTW systeem gesproken (Stiebel-Eltron) en die hebben bevestigd dat “ [de] afzuigkap van een keuken mag niet direct worden aangesloten op de ventilatie afzuiginstallatie.” Met andere woorden, toen men besloot om dit type huis te voorzien van het gekozen ventilator warmte-terugwin systeem had er, tijdens het bouwen van het huis, een aparte afvoerkanaal voor de afzuigkap aangelegd moeten worden. Mijn inziens is dit niet gebeurd. 
Graag hoor ik van u terug wat de bewonersvereniging eventueel hierover weet. Misschien is dit een ontwerpfout specifiek aan ons huis, maar het zou kunnen dat meerdere huizen ook hier de dupe van zijn (mits mijn bevindingen kloppen)?
Met vriendelijke groet, 

Michael

Update herbestrating

Bericht van KWS:

Planning

Elke zijstraat (Springtij, Vloed en Eb) is onderverdeeld in gedeelte A, B en C. Om gedeelte B en C in de zijstraten af te gaan ronden zijn we naar schatting nog ca. 2 à 3 weken bezig (afhankelijk van in welke zijstraat u woont). Daarbij is de planning dat Springtij als eerste klaar zal zijn, vervolgens Vloed en daarna Eb. De planning is om de drie zijstraten sowieso vòòr de bouwvak af te hebben. Afhankelijk van de snelheid waarmee de zijstraten nog gerealiseerd worden, gaan we de Tijpoort pas ná de bouwvak herstraten. Gedurende de bouwvak zullen er vanuit KWS geen werkzaamheden worden uitgevoerd en zorgen we dat alles zo goed mogelijk bereikbaar is.

Ophogen tuinen

Voor het aanvragen van een offerte en laten uitvoeren van het ophogen van uw oprit verwijzen u graag door naar onze onderaannemer Gijben Aannemers- & Verhuurbedrijf.

Website: https://www.gijbenaannemersbedrijf.nl/

Email: info@gijbenaannemersbedrijf.nl

Tuinafval

Verzoek om het snoeiafval van uw eigen voortuin niet in de Mandeligheid te gooien!! Is dit snoeiafval van de hedera uit uw tuin? Gooi het in uw groene container! Alvast bedankt, namens ons allemaal!

achterzijde energiehuisje aan de Tijpoort

Reactie VolkerWessels

Het duurde en duurde, maar onderstaand de reactie van VolkerWessels Vastgoed op onze klachten t.a.v. de aansluiting van de opgehoogde straten op onze opritten c.q. voortuinen.

“Geachte heer Moons,

Zoals vandaag telefonisch besproken hierbij mijn reactie op de situaties omtrent de inritten per mail. De situatie is door onze civiel aannemer KWS beoordeeld en zij komen tot de conclusie dat in sommige gevallen de situatie niet fraai is maar dat in andere gevallen de situatie verbeterd. KWS heeft het uitgangspunt van de gemeente aangehouden en dat is 1 tot 1,5 meter vanaf de erfgrens. Wij zien geen reden om af te wijken van dit uitgangspunt.

Uiteraard zijn wij onze kopers graag ter wille. Zoals telefonisch besproken is wat wij u en andere bewoners als geste kunnen aanbieden het leveren van zand zodat u de rest van uw oprit zelf kan ophogen. Daarnaast kan KWS voor u en de andere bewoners een offerte opstellen voor het ophogen van uw inrit. 

Mocht u en/of andere bewoners interesse hebben in de levering van zand en/of een offerte kunt u dit doorgeven aan de omgevingsmanager Fenno Visser van KWS (06 25735865, fvisser@kws.nl). Ook voor overige zaken kunt u zich wenden tot de omgevingsmanager.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”

Het moge duidelijk zijn dat wij met deze reactie niet gelukkig zijn en we zullen z.s.m. hierover contact opnemen met de gemeente Dordrecht.

We houden u op de hoogte!

De bewonersvereniging

Voorontwerp Vlijweide

Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over het voorontwerp bestemmingsplan Vlijweide. Voor de geïnteresseerden hierbij de link.

Als u helemaal naar beneden scrolt vindt u de afzonderlijke documenten in pdf’s. Dat leest gemakkelijker!

Straatophoging Eb

Vandaag hebben alle bewoners wonende aan Eb onderstaande brief ontvangen van KWS over de ophoging van de straat.

Maaironde

Over 3 weken, begin juli, staat een grote maaibeurt op de planning.

Ophogen wegen

Beste bewoners,

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt is KWS bezig met het ophogen van de weg. Momenteel vindt dit met name plaats op Springtij en Vloed. Zoals Volker Wessels Vastgoed in hun recente brief al aangaf, varieert de ophoging tussen de 10 en 20 cm. De opritten zullen 1 tot 1,5 m vanaf de erfgrens “gelijkmatig” aangesloten worden op de openbare weg. Nu de eerste opritten op Springtij zijn aangesloten is van “gelijkmatigheid” niet veel sprake. Hierdoor ontstaat een soort knik in de oprit die in de meeste gevallen (voor eigen kosten?) hersteld zal moeten worden. Navraag bij de Gemeente leert dat er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de aansluiting anders dan dat VWV dit “netjes” moet oplossen. Navraag bij VWV leert dat er van een “goede” aansluiting sprake moet zijn. Kortom, ruimte genoeg voor een discussie over wat wel en wat niet een goede aansluiting is. In ieder geval heeft VWV beloofd hier aan het eind van de week op terug te komen. Wordt vervolgd dus……………

Namens de Bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli, 

Secretaris