Herstel riool: overleg met VWV 10 oktober as

Van de bewonersvereniging

Het herstel van het verzakte vuilwaterriool in de Tijpoort.

Morgen ontvangt u van Volker Wessels Vastgoed een uitnodiging voor 10 oktober as omtrent een overleg over de herstelwerkzaamheden aan het riool aan de Tijpoort.

Voordat het openbare gebied van Plan Tij door Volker Wessels Vastgoed aan de gemeente Dordrecht kan worden overgedragen moet de verzakking van het (circa 3 m meter onder maaiveld liggende) vuilwaterriool tussen de bocht Tijpoort en afslag Vloed worden hersteld.

Een en ander is gezien de diepe ligging een omvangrijk karwei, waarbij tijdens de uitvoering (gedurende twee of meer weken) verrassingen niet zijn uitgesloten.

In alle gevallen zal het autoverkeer vanaf de bocht in Tijpoort lange tijd ernstige hinder ondervinden of zelfs geheel onmogelijk zijn. Kritisch is daarnaast dat de hulpdiensten in noodgevallen geen vertraging zullen ondervinden. Verder zullen er problemen ontstaan met het vuilophalen, de post- en krantbezorging etc.

De bewonersvereniging is betrokken geweest bij de gesprekken tussen VWV en de gemeente. Er zijn  ideeën aangedragen om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Een ervan was bijvoorbeeld de aanleg van een tijdelijke brug naar de Wantijdijk. Dit idee was volgens VWV technisch en financieel niet haalbaar. Een ander idee was om, middels verkeerslichten, sporadisch verkeer toe te staan naast de werkzaamheden. Ook dit idee is mogelijk niet haalbaar. Omdat de overlast dermate groot geacht wordt is de bewonersvereniging van mening dat het verstandiger zou zijn om eerst de bouw van de Getijtafel af te wachten, alvorens te starten met de herstelwerkzaamheden aan het riool. Hiermee hebben we in ieder geval een extra ontsluiting voor de bewoners en de  hulpdiensten.

VWV zal volgende week samen met de gemeente een toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden. Belangrijk is om uw stem te laten horen!

1 gedachte over “Herstel riool: overleg met VWV 10 oktober as”

Reacties zijn gesloten.