Bruggen

Nieuws over de bruggen.

Storingsnummer

Het komt regelmatig voor dat er een storing optreedt aan de Getijtafelbrug. Elke bewoner die een storing aan de brug signaleert kan deze melden bij het onderhoudsbedrijf, Hollandia Services B.V., telefoonnummer: 0800-4567891.

Oeververbinding definitief van de baan

De gemeenteraad heeft deze week besloten dat er toch geen oeververbinding komt tussen onze wijk en het Wantijpark. Lees bijgaand amendement. Ook op AD regio verscheen hierover een artikel: klik hier De gemeente komt begin november met een schrijven aan de bewoners over dit onderwerp.

Oordeelsvormende vergadering Oeververbinding

Gisteravond heeft de oordeelsvormende vergadering plaats gevonden tussen de raads- en commissieleden van de gemeente Dordrecht en wethouder Burggraaf over de oeververbinding naar het Wantijpark. (Onderwerp is het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en afronding openbaar gebied Plan Tij’.) Wilt u dit gesprek terugkijken en luisteren, dan kan dit via volgende link: …

Oordeelsvormende vergadering Oeververbinding Lees meer »

Rondetafelgesprek Oeververbinding

Gisteravond heeft een rondetafelgesprek plaats gevonden tussen de raads- en commissieleden van de gemeente Dordrecht en bewoners Plan Tij over de oeververbinding naar het Wantijpark. Wilt u dit gesprek terugkijken en luisteren, dan kan dit via volgende link: (Kies punt 4. “Vergaderzaal 1. Johan de Witt. 19.30”, vanaf ongeveer 8e minuut) https://dordrecht.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/922609/Dordtse%20Dinsdag%2020-09-2022

Sleutel Getijtafel

Wie kan een sleutel aanvragen voor de Getijtafelbrug en hoe gaat dat? Als je een bewoner bent van Plantij en je hebt een ligplaats aan één van de steigers in het gebied achter de Getijtafel brug en je hebt een boot die niet bij alle waterstanden onder de brug door kan varen dan kan je …

Sleutel Getijtafel Lees meer »

Niet vergeten

Om uw wens t.a.v. Brug Noord (naar het Wantijpark) kenbaar te maken! U heeft nog even de tijd, maar van uitstel komt vaak afstel!

Terugkijken info oeververbinding

Er is vandaag een brief bezorgd bij alle Plantij-bewoners met informatie over de enquête aangaande de oeververbinding naar het Wantijpark. Tip: ter voorbereiding op de enquête kan de informatiebijeenkomst van 15 juli jl. teruggekeken worden via deze link (wachtwoord staat in de brief!)

Terugkijken presentatie

Weet niet of iemand van jullie de presentatie van de gemeente (van 15 juli jl.) heeft geprobeerd terug te kijken? Dat lukte dus niet. Navraag leerde dat de gemeente ons volgende week een brief stuurt met een nieuwe link en pincode. Communiceren is ook een vak!