Sleutel Getijtafel

Wie kan een sleutel aanvragen voor de Getijtafelbrug en hoe gaat dat?

Als je een bewoner bent van Plantij en je hebt een ligplaats aan één van de steigers in het gebied achter de Getijtafel brug en je hebt een boot die niet bij alle waterstanden onder de brug door kan varen dan kan je een sleutel aanvragen voor het bedienen van de Getijtafel brug. Daarvoor moet je contact opnemen met Erik Vegt. Hij is per email te bereiken op het e-mailadres [email protected]

Erik is een medebewoner van Plantij en al sinds enige tijd lid van het bestuur van de Bewonersvereniging Plantij. Toen de brug is aangelegd heeft de Gemeente aan de bewonersvereniging gevraagd een rol te spelen bij het geven van een instructie aan bewoners die een sleutel in gebruik krijgen. Erik heeft zich daar toen voor ter beschikking gesteld en hij is namens de gemeente bevoegd om een instructie te geven. Als je met Erik contact opneemt om een sleutel aan te vragen maakt hij een afspraak met je om gezamenlijk een keer de brug te bedienen en gezamenlijk de gebruikershandleiding en de gebruikersvoorschriften door te nemen. Daarna krijg je formulier van hem waarmee je een sleutel bij de gemeente kunt aanvragen.