Maaien

Beste mensen,

Nog even voor alle duidelijkheid, het beheer en onderhoud van de Mandeligheid (al het groen dat niet tot uw privé tuin behoort) is een verantwoordelijkheid van het bestuur Mandeligheid.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het gras in de Mandeligheid als een gazon gemaaid wordt. Het maaien wordt uitgevoerd door een externe partij volgens een vooraf afgesproken schema. Ecologisch beheer is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast is het dus ook niet de bedoeling dat bomen en struiken eigenhandig gerooid worden.

Als er aandachtspunten zijn voor het onderhoud en/of beheer van de Mandeligheid dan kun je dit melden bij een van de leden van de klankbordgroep GROEN. Elke straat heeft een eigen vertegenwoordiger in deze groep. Melden kan per mail, per straat-app of door de vertegenwoordiger aan te spreken.