Oordeelsvormende vergadering Oeververbinding

Gisteravond heeft de oordeelsvormende vergadering plaats gevonden tussen de raads- en commissieleden van de gemeente Dordrecht en wethouder Burggraaf over de oeververbinding naar het Wantijpark. (Onderwerp is het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en afronding openbaar gebied Plan Tij’.)

Wilt u dit gesprek terugkijken en luisteren, dan kan dit via volgende link: (Kies punt 4. “Vergaderzaal 1. Johan de Witt. 19.30”, vanaf ongeveer 10e minuut)

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/922609/Dordtse%20Dinsdag%2020-09-2022