Riolering Plan Tij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Plan Tij op 8 juni j.l. werd medegedeeld dat er metingen verricht zijn om de rioleringsproblemen binnen onze wijk verder in kaart te brengen. In het najaar zou er nader overleg plaatsvinden met de gemeente en VolkerWessels.

Inmiddels hebben wij begrepen dat de metingen nog onvoldoende inzicht geven in de status van de riolering. Er zullen nieuwe en uitgebreidere metingen plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

Op korte termijn verwachten wij dus geen rioleringswerkzaamheden in onze wijk. Zodra er nadere gegevens bekend zijn, zullen wij die informatie doorgeven.

Namens de Bewonersvereniging

Carel Polak