Update rioleringswerkzaamheden Tijpoort

Van de bewonersvereniging Plan Tij:

Het overleg dat VWV vorige week heeft georganiseerd om de rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort toe te lichten heeft veel vragen opgeworpen en nog weinig antwoorden gegenereerd.De bewonersvereniging heeft daarom een werkgroep geformeerd waarin een
aantal terzake kundige bewoners gevraagd zijn mee te denken en te praten
over de werkzaamheden. Zowel technische als organisatorische zaken zullen
hierbij aan de orde komen. Ook de vertegenwoordiger van de gemeente heeft toegezegd zo nodig aan het overleg deel te nemen.

De werkgroep heeft het volgende plan:
– allereerst het verslag van VWV afwachten, zo nodig amenderen en plaatsen
op de website;
– in overleg met VWV alle technische mogelijkheden onderzoeken om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren;
– in overleg met VWV de organisatie rondom de werkzaamheden uitwerken;
– in overleg met VWV een planning maken;
– op basis van de plannen inventariseren welke onoverkomelijke problemen er
voor individuele bewoners kunnen optreden en deze in onderling overleg zien
op te lossen;

Wij gaan ervan uit dat indien nodig er door VWV nog een tweede
informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd, waar zij dan onder meer de
afspraken uit het vooroverleg met de werkgroep op een duidelijke wijze
zullen bevestigen.

De werkgroep gaat u via deze website op de hoogte houden van de voortgang
van de besprekingen.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep,

Jan Meissen

2 gedachten over “Update rioleringswerkzaamheden Tijpoort”

Reacties zijn gesloten.