Tagarchief: VolkerWessels

Reactie VolkerWessels

Het duurde en duurde, maar onderstaand de reactie van VolkerWessels Vastgoed op onze klachten t.a.v. de aansluiting van de opgehoogde straten op onze opritten c.q. voortuinen.

“Geachte heer Moons,

Zoals vandaag telefonisch besproken hierbij mijn reactie op de situaties omtrent de inritten per mail. De situatie is door onze civiel aannemer KWS beoordeeld en zij komen tot de conclusie dat in sommige gevallen de situatie niet fraai is maar dat in andere gevallen de situatie verbeterd. KWS heeft het uitgangspunt van de gemeente aangehouden en dat is 1 tot 1,5 meter vanaf de erfgrens. Wij zien geen reden om af te wijken van dit uitgangspunt.

Uiteraard zijn wij onze kopers graag ter wille. Zoals telefonisch besproken is wat wij u en andere bewoners als geste kunnen aanbieden het leveren van zand zodat u de rest van uw oprit zelf kan ophogen. Daarnaast kan KWS voor u en de andere bewoners een offerte opstellen voor het ophogen van uw inrit. 

Mocht u en/of andere bewoners interesse hebben in de levering van zand en/of een offerte kunt u dit doorgeven aan de omgevingsmanager Fenno Visser van KWS (06 25735865, fvisser@kws.nl). Ook voor overige zaken kunt u zich wenden tot de omgevingsmanager.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”

Het moge duidelijk zijn dat wij met deze reactie niet gelukkig zijn en we zullen z.s.m. hierover contact opnemen met de gemeente Dordrecht.

We houden u op de hoogte!

De bewonersvereniging

Renovatie Wantijbrug uitgesteld

Bijgaand schrijven ontvingen wij over het uitstel van de renovatiewerkzaamheden aan de Wantijbrug:

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden wel zullen starten, dus voorlopig is er nog geen stremmingsperiode ingepland.

Remmingwerken en overlast

Met verwijzing naar ons bericht van 30 april j.l. zal het werk aan de remmingwerken van de Getijtafelbrug a.s. woensdag 6 juni worden gestart. De planning is nog steeds om vrijdag 15 juni met de aanpassingen gereed te zijn. Zoals eerder vermeld zal de doorvaart op werkdagen gestremd zijn van 07:00 tot 16:00 uur. Tevens is nu bekend dat de brug gedurende de gehele periode (inclusief het weekend) blijft openstaan zodat de brug niet door voetgangers kan worden gebruikt. We hebben geprobeerd een versoepeling van deze regeling te krijgen maar dat bleek niet mogelijk i.v.m. de demontage van de bedieningskasten en het veiligheidsprotocol.

Namens de bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli

Rioolrenovatie 2014

rioolDe rioolrenovatie:

Als brug Oost dan eenmaal in aanbouw is, wordt door VolkerWessels een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarin zullen de bewoners geïnformeerd worden over de planning rondom de uit te voeren rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort. Zoals u bekend zullen deze werkzaamheden heel wat voeten in de aarde hebben en zullen we hiervan heel veel overlast ondervinden.  De werkgroep ‘riolering’, alsmede de gemeente zijn in het vooroverleg betrokken.

 

Bouw Brug Oost uitgesteld tot voorjaar 2014

BrugBericht van Jan Meissen (namens de bewonersvereniging)

Helaas is de bouw van de brug naar de Wantijdijk wederom uitgesteld. Er was beloofd dat de fundatie voor 1 oktober 2013 gerealiseerd Verder lezen