Aanmaning advocaat

Tot op heden heeft VolkerWessels Vastgoed nog niet gereageerd op het schrijven van onze advocaat van 17 juli jl. (Zie bericht van die datum op deze website). Om deze reden heeft onze advocaat gisteren een herinnering verstuurd aan VolkerWessels waarin hij hen verzoekt om binnen veertien dagen te berichten hoe zij invulling denken te geven aan schadeloosstelling van de bewoners.