Bericht van VWV

“Beste bewoners van Plan Tij,

De nutspartijen hebben mij gisteren laten weten dat zij volgende week een aantal proefsleuven zullen graven in de wijk Plan Tij. De werkzaamheden vinden dinsdag, woensdag en donderdag plaats. Tijdens de werkzaamheden blijft de wijk gewoon toegankelijk, heb ik begrepen. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv

T +31 (0) 88 186 68 68
M + 31 (0) 6 51 55 32 14
E  [email protected] “

De bewonersvereniging heeft verzocht om extra informatie, o.a. wat precies het doel is van het graven van proefsleuven en waar precies in de wijk dit zal gaan plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, plaatsen we hierover een bericht op de website.