Nog meer Afval

Vanuit de bewoners van onze wijk bestaat al heel lang de wens voor ondergrondse afvalcontainer(s). Hoe fijn zou het zijn als je die lelijke bakken niet meer bij je huis hoefde te parkeren! Daarnaast was er behoefte aan een extra container voor het PLASTIC afval.

Maar, helaas! Beide verzoeken zijn afgewezen door de gemeente.

PLASTIC

De argumentatie van de gemeente: PlanTij is onderdeel van de wijk Reeland en omdat hier zowel hoog- als laagbouw staat, is er gewoon niet voldoende ruimte om extra containers te kunnen plaatsen. 

ONDERGRONDSE CONTAINERS

Deze methode van afvalinzameling past niet (meer) in het beleid van de gemeente. Men gaat nu voor strikte scheiding van afval en de ervaring leert dat dit middels ondergrondse containers onhaalbaar is. (Men houdt zich er gewoonweg niet aan.) Ook als bewoners bereid zijn zelf de investering te doen voor een ondergrondse container, dan nòg werkt de gemeente niet mee aan het legen van deze containers. Conclusie: (helaas) een niet te realiseren optie.

Bewonersvereniging Plan Tij