Onderzoek nutsbedrijven

“Beste bewoner van Plan Tij,

Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien hebben de nutspartijen proefsleuven gegraven in Plan Tij in de tweede week van april. De proefsleuven zijn gegraven om de diepte van de kabels en leidingen te bepalen in de wijk. Na het graven van de sleuven is gebleken dat de kabels en leidingen dieper liggen dan gemiddeld.

De nutspartijen zijn nu aan het kijken of er aanpassingen benodigd zijn en zo ja welke. Dat de kabels en leidingen dieper liggen dan gemiddeld betekent niet automatisch dat er aanpassingen nodig zijn. In Dordrecht komt het vaker voor dat kabels en leidingen dieper liggen dan gemiddeld. 

Zodra duidelijk is of er aanpassingen benodigd en zo ja, welke, zullen wij u op de hoogte brengen.

Vertrouwende u voor nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marius Rob
Vastgoedontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed bv”