Tagarchief: ophogen straten

Ophoging Tijpoort

Bijgaand het bericht van KWS over de voortgang en de planning van de werkzaamheden aan de Tijpoort. Het eerste plateau (kruising Springtij/Tijpoort) is min of meer klaar en duurde 2 dagen. Het is duidelijk dat er véél hinder is m.b.t. de bereikbaarheid van onze woningen met de auto. Vooral als men met een plateau bezig is kan er niet overheen gereden worden (gedurende de dag).

“Op 28 september is er gestart met het herstraten en ophogen van de rijbaan, stoepen en parkeervakken van de Tijpoort. We zullen deze werkzaamheden gefaseerd gaan uitvoeren.

De Tijpoort hebben wij opgedeeld in 4 fases zoals in de bijlage (https://www.plantij.nl/wp-content/uploads/2020/10/planning-Plantij.pdf ) te zien is. Elke fase wordt er gestart met het ophogen van de banden, trottoirs en parkeervakken en nadat die gereed zijn beginnen we aan de rijbaan. Wanneer de rijbaan klaar is worden de plateaus aangebracht. Tijdens de werkzaamheden aan de trottoirs en de parkeervakken kan er zoals u gewend bent over de rijbaan gereden worden, hetzij met overlast. Als wij de rijbaan gaan straten dan zorgen we er voor dat we kunststof rijplaten hebben liggen, mocht u van en naar de woning moeten, zullen onze medewerkers buiten er voor zorgen dat u er door kan. U zult begrijpen dat dit vertragend werkt, dus het zou fijn zijn dat deze bewegingen tijdens onze werkuren 6:30 en 16:30 zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. 

Per fase en plateau zullen we de directe bewoners per brief  inlichten over onze werkzaamheden.

Bijgevoegde de fases en de planning. De planning is een levend document waar we vanaf kunnen wijken als het mee- of tegenzit.

Met vriendelijke groet,

G. (Gertjan) Ploeg

Uitvoerder KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht

+31 627741047 I gploeg@kws.nl      ”

Wegwerkzaamheden update

Beste Bewoners,

Vanmiddag heeft de Bewonersvereniging (Carel en Jeroen) een gesprek gehad met KWS, VolkerWesselsVastgoed (VWV) en de Gemeente. Directe aanleiding was het voornemen van KWS om te starten met het ophogen van de Tijpoort. Dit zal plaatsvinden in verschillende stappen (het trottoir, de parkeervakken en de rijbaan). Tijdens het ophogen van het trottoir blijft de rijbaan beschikbaar voor auto’s. Tijdens het ophogen van de parkeervakken en de rijbaan zijn deze niet meer berijdbaar op werkdagen tussen 06:30 en 16:30 uur. Dit levert natuurlijk verschillende problemen op t.a.v. bereikbaarheid en parkeren. De bewonersvereniging heeft daarom KWS/VWV gevraagd om dit plan te herzien en te kijken of er toch mogelijkheden zijn om tijdens de werkzaamheden bereikbaarheid met de auto mogelijk te maken. KWS komt hier uiterlijk volgende week op terug.  In de tussentijd is KWS op de Tijpoort begonnen met het ophogen van het trottoir. De totale werkzaamheden zullen volgens planning, zeker tot medio november duren. We hebben overigens onze verbazing en teleurstelling uitgesproken over het feit dat alle planningen tot nu toe niet gehaald zijn.

We houden u op de hoogte.

Groet,

Jeroen Ravelli,

Secretaris  

Werkzaamheden Eb

Mededeling KWS:

Door uitloop van de werkzaamheden op Vloed beginnen we 1 dag later op Eb. Morgen, 15 september, beginnen we daar met het uitbreken van het straatwerk.

M.vr.gr.

Bart Wierikx

Aanmaning advocaat

Tot op heden heeft VolkerWessels Vastgoed nog niet gereageerd op het schrijven van onze advocaat van 17 juli jl. (Zie bericht van die datum op deze website). Om deze reden heeft onze advocaat gisteren een herinnering verstuurd aan VolkerWessels waarin hij hen verzoekt om binnen veertien dagen te berichten hoe zij invulling denken te geven aan schadeloosstelling van de bewoners.

Ophoogzand via KWS

Onderstaande brief hebben alle bewoners van Plan Tij in de bus gekregen. Voor het ophoogzand dient u zich te melden bij KWS vóór een bepaalde datum! Lees verder:

Bestratingswerk Eb

Onderstaande brief hebben de bewoners van Eb in de bus gekregen. Aanstaande maandag, 14 september, starten daar de bestratingswerkzaamheden.

KWS werkhervatting

Onderstaand bericht komt van KWS:

“Op maandag 31-08-2020 ca 07:00uur hervatten wij de bestratingswerkzaamheden in Plan Tij.

We beginnen in Vloed, de werkzaamheden zullen daar naar verwachting ca. 2 weken duren. Onderstaande brief hebben de bewoners van Vloed inmiddels in de brievenbus gekregen.

Ik heb de omgevingsmanagement taken overgenomen van Fenno Visser.

Met vriendelijke groet,

B.(Bart) Wierikx

Projectbegeleider vestiging Rotterdam-Zwijndrecht

+31 6 5022 6159 I bwierikx@kws.nl

Antwoord advocaat

Vandaag , 17 juli, is er een brief gestuurd aan VolkerWesselsVastgoed in reactie op hun schrijven d.d. 15 juli jl.

Update herbestrating -4-

Bijgaand de brief die in opdracht van de bewonersvereniging Plan Tij verstuurd is aan VolkerWesselsVastgoed en de gemeente Dordrecht.

Update herbestrating -3-

Inmiddels heeft mevrouw Suijker van de gemeente, samen met de gebiedsmanager, een bezoek gebracht aan onze wijk en de drie landtongen geïnspecteerd. Onderstaand haar reactie per mail aan Henny Moons van de bewonersvereniging.

*) let op: met Vloed bedoelt ze Eb en andersom.

“Beste Henny,

Bedankt voor het gesprek vanochtend. Naar mijn ervaring was het goed om even gezamenlijk door Plan Tij heen te lopen.

Bij deze de terugkoppeling van het telefoon gesprek met Dhr. Marius Rob.

Parkeren / Proces bestrating

Jullie gaven aan dat de verwachting is dat er een parkeerprobleem ontstaat nu er in 3 zijstraten tegelijkertijd gewerkt wordt. Ik deel deze observatie. Marius gaf aan dat hij contact op zal nemen met KWS om dit te bespreken.

Inritten

Tijdens onze rondgang bleek dat er kwaliteitsverschil zit in de aansluiting op de inritten. Bij Springtij en Vloed zijn er een aantal inritten die problemen geven met het inrijden van de auto. Bij Eb zijn de aansluitingen van betere kwaliteit.

Marius gaf aan dat hij ook dit op gaat nemen met KWS.

Voor wat betreft het aanvragen van de offerte voor aansluiten gaf Marius aan dat jullie een groepsofferte kunnen aanvragen. Hij zal aangeven bij de omgevingsmanager dat hier behoefte aan is.

Schouw

Verder is de weg op punten nog niet de kwaliteit die het zou moeten hebben. Ik ga met André Ouwehand en KWS een tussenschouw organiseren waarbij alle technische punten voor de weg worden nagelopen.

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid voor jullie geeft, en dat jullie hiermee verder kunnen. Als er nog vragen/opmerkingen zijn dan kunnen jullie mij bereiken.

Met vriendelijke groet,

Lianne Suijker”

Overigens, het lijkt er nu op dat KWS gestart is met het aanhelen van de opritten over 2.00 meter (ipv 1-1,5 meter). 🙂 🙂

Het inwinnen van juridisch advies heeft geleid tot een brief aan VolkerWessels. Deze brief zal morgen op de website gepubliceerd worden.