Bericht bewonersvereniging

Beste bewoners

KWS heeft contact opgenomen met ons over de voortgang van de werkzaamheden op de trottoirs, parkeervakken en rijbaan. Als aan de rijbaan gewerkt wordt blijkt dat er veel overlast is van bewonersverkeer. Bezorgdiensten passen zich zoveel mogelijk aan door een stuk(je) te lopen. 

Teneinde de voortgang niet te verstoren (en de werkzaamheden dus zonder vertraging op te leveren) doen wij een DRINGEND VERZOEK OM TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN AAN DE RIJBAAN EN PLATEAUS ALLEEN IN NOOD SITUATIES HIERVAN GEBRUIK TE MAKEN TUSSEN 8.00 UUR EN CA. 16.30 UUR. Naar gelang de werkzaamheden dichter bij de scherpe bocht in Tijpoort komen zullen steeds meer bewoners deze overlast ervaren. Zoals u leest in het bericht van KWS kan er gedurende de week geparkeerd worden op het parkeerterrein van de watersportverenigingen aan het begin van Tijpoort.

Wij realiseren ons dat het een vervelende situatie is, maar vragen uw begrip.

Namens het bestuur,

Jeroen Ravelli