Update bestuurszaken

Beste bewoners,

Zo vlak voor Kerst en Oud & Nieuw, hierbij een korte update van enkele zaken waarmee de bewonersvereniging/stichting Mandeligheid in de afgelopen periode bezig is geweest.

Wegwerkzaamheden

Na een lange periode van veel hinder, zijn de wegwerkzaamheden van KWS/VWV nagenoeg afgerond. Bij de eindschouw op 9 december jl., door de gemeente, is gebleken dat KWS/VWV nog niet klaar is met deze werkzaamheden. De oplevering van het gebied aan de gemeente zal dan ook pas na de kerstvakantie plaatsvinden.

Ook wij hebben alle gebreken m.b.t. het openbaar gebied en de mandeligheid geïnventariseerd en met de Gemeente en KWS/VWV gedeeld. Deze bevindingen zullen in het gemeentelijk proces-verbaal van de eindschouw meegenomen worden. Na de schouw zal er een laatste gesprek plaatsvinden tussen bewonersvereniging/mandeligheid en gemeente voordat de notariële akte ondertekend zal worden waarmee VWV van hun verplichtingen ontslagen wordt.

Brug Noord

De gemeente heeft in haar onderzoek naar de mogelijkheid tot realisatie van brug Noord, contact gehad met het bevoegd gezag, omgevingsdienst Haaglanden. Ondanks dat de bever nog veelvuldig aanwezig is, is het wel mogelijk om onder voorwaarden ontheffing te krijgen voor de realisatie van een oeververbinding.

De gemeente en de bewonersvereniging zullen begin 2021 dit onderwerp verder bespreken.

Baggeren water mandeligheid

De gemeente heeft contact gehad met het Waterschap. De baggerwerkzaamheden van het mandelig water zal in de cyclus van de gemeente worden opgenomen. De kosten zullen dan tegen kostprijs worden doorbelast aan de stichting mandeligheid. In januari zal er een gesprek plaatsvinden met de gemeente en het waterschap om duidelijkheid te krijgen in de kosten en mogelijke consequenties mocht er sprake zijn van vervuilde bagger.

Opmars Groen

Na de aftrap “Groen” jaar op 26 september is er overleg geweest met het Natuur Wetenschappelijk Centrum (NWC) om de oorspronkelijke plannen te bezien en mogelijk aan te passen met specifieke aandacht voor de beheersbaarheid van het groen/riet en meer diversiteit. Natuurlijk speelt ook het kostenaspect hierbij een belangrijke rol. Zodra NWC met een plan komt zal een groencommissie mee gaan denken/praten over de ideeën. Leden voor deze commissie hebben zich inmiddels aangemeld.

Tot zover onze update. Het spreekt voor zich dat we ons ook in het nieuwe jaar zullen inspannen voor onze mooie wijk en dat we u via email en website op de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen. We wensen u een hele mooie Kerst en een gelukkig en bovenal gezond 2021 toe.

Namens het bestuur Stichting Mandeligheid en bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli (secretaris)

1 gedachte over “Update bestuurszaken”

 1. Graag bij oplevering openbare weg aandacht voor :
  * Fixi melding, d.d. 23 12 2021 nr. 619366 m.b.t. straat kolk dit niet afwatert -zit verstopt ?-
  Eb, ter hoogte nr. 13
  * Plaatsen markeringspaaltjes in bochten, ter voorkoming afsnijden bochten door m.n. autoverkeer
  waardoor beplanting wordt beschadigd.
  – haakse bocht, Tijpoort
  – T splitsing Eb – Tijpoort 2 x
  – T splitsing Vloed – Tijpoort 2 x
  – T splitsing Springtij – Tijpoort 2 x

Reacties zijn gesloten.