Huishoudelijk Reglement

Welke regels gelden er voor de mandeligheid Plan Tij? Raadpleeg hiervoor het huishoudelijk reglement Stichting Mandeligheid Plan Tij. U kunt het vinden onder  “Documenten”  van het tabblad Mandeligheid.

website

“Under Construction”: de website voor de bewoners van Plan Tij is eindelijk in ontwikkeling. Er wordt heel hard gewerkt aan onze eigen website www.plantij.nl. Beetje bij beetje zullen we hem vullen met informatie over allerhande zaken, zoals het groenonderhoud, het huishoudelijk reglement, de bruggen, de feesten en nog veel meer.