Training duikersteam

Het duikersteam van de brandweer heeft afgelopen week in het water van Plan Tij geoefend. Een en ander na overleg met het betrokken bestuurslid van de Stichting Mandelig. Men wilde ook hier de situatie beter verkennen om zo nodig bij incidenten effectiever te kunnen optreden.

(Overigens was dit team ook in actie toen enige jaren geleden een auto bij de scherpe bocht van Tijpoort rechtdoor het water in was gereden.)