Tagarchief: gemeente

uitnodiging van de gemeente

gemdordrechtGeachte heer/mevrouw,

Misschien heeft u de uitnodiging voor de bijeenkomst met bewoners en professionals van Reeland al op de website gelezen? Graag wil ik de bijeenkomst op deze manier nog onder uw aandacht brengen.

Hoe vitaal is het Reeland? Is de wijk actief, gezond en krachtig? Kan het Reeland Verder lezen

Werkzaamheden Tijpoort

In het begin van de Tijpoort naast de uitrit van de jachthaven is een bord (foto) geplaatst. Dit is geen actie van VWV, maar waarschijnlijk vanuit de gemeente (rioolbeheer). Twee parkeerplaatsen aan de Tijpoort dienen vanaf maandagochtend 7.00 uur vrij gehouden te worden. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de Verder lezen

Update rioleringswerkzaamheden Tijpoort

Van de bewonersvereniging Plan Tij:

Het overleg dat VWV vorige week heeft georganiseerd om de rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort toe te lichten heeft veel vragen opgeworpen en nog weinig antwoorden gegenereerd. Verder lezen

Riolering

Zoals u allemaal al hebt kunnen bemerken is er nog niet begonnen met de rioleringswerkzaamheden aan de Tijpoort.  Voor de bouwvak zal dit ook niet gaan gebeuren. VWV en de gemeente zijn nog in overleg over e.e.a.. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.

Riolering

Bericht namens de bewonersvertegenwoordiging

Stand van zaken aanpassingen riolering en overdracht “openbaar gebied Plan Tij” naar de gemeente.

De volgende informatie kregen wij van VW en is bevestigd namens de gemeente: Verder lezen

Bezwaar maken tegen woz loont!

In mei/juni vorig jaar hebben meerdere bewoners bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde met als waardepeildatum 1 januari 2010. Inmiddels hebben een groot aantal van hen een concept-uitspraak ontvangen van de gemeente en is, Verder lezen

WOZ waarde verhoogd :-(

WOZ-waarde ontwikkeling in Dordrecht
bron: Vereniging Eigen Huis

“In uw gemeente Dordrecht is de WOZ-waarde gemiddeld met -3,7% gestegen. De waardeontwikkeling van uw woning kan van dit gemiddelde percentage afwijken. Bijvoorbeeld omdat de stijging of daling per wijk of type woning verschillend is of omdat u uw woning heeft verbouwd. Wilt u meer weten over de WOZ of vindt u de WOZ-waarde te hoog? Ga dan naar WWW.EIGENHUIS.NLvoor meer informatie.”

Iedereen heeft inmiddels de gemeentelijke WOZ-beschikking ontvangen. Het is zeer opvallend dat onze woningen behoorlijk veel hoger zijn gewaardeerd dan een jaar eerder. Dit in een tijd van prijsdaling. Bent u het hiermee niet eens, dan dient u bezwaar aan te tekenen! Let op de termijn die hiervoor staat!