Riolering

Bericht namens de bewonersvertegenwoordiging

Stand van zaken aanpassingen riolering en overdracht “openbaar gebied Plan Tij” naar de gemeente.

De volgende informatie kregen wij van VW en is bevestigd namens de gemeente:

Door VW is met de gemeente overeengekomen dat gezien wat verzakkingen delen van het riool systeem  gerepareerd  zullen worden.  Alhoewel het rioolsysteem prima functioneert, blijkt het namelijk dat niet alle rioolstrengen op voldoende afschot liggen. In Eb is geen herstel nodig ,in Vloed zal de laatste streng herlegd worden en in Springtij de laatste 2 strengen, waarbij een ‘streng’ loopt van rioolput naar rioolput. Voor de mensen die hier wonen betekent dit dat hun woning kort slecht/niet bereikbaar is voor de auto. Door KWS zal t.z.t. een briefje door de deur worden gedaan, voordat tot herstel zal worden over gegaan. *)

Voor de toekomstige aansluiting van de brug naar het park zit een ‘zonk’ in het riool, hetgeen betekent dat deze plaatselijk een ‘deuk’ heeft en iets lager ligt. Dit betekent dat hier constant een beetje afvalwater blijft liggen. De capaciteit van het riool is echter ruimschoots voldoende, maar de gemeente wil deze zonk eruit. Gelet op het huidige functioneren en de consequenties (zie onderstaand) zouden wij dit liever niet doen, maar aangezien dit in een nieuw aangelegd rioolsysteem niet hoort te zitten is de gemeente een andere mening toegedaan. Vanuit haar standpunt is dit begrijpelijk.
Dit betekent echter dat ook dit stukje riool omhoog gehaald moet worden. Door dit tussen Tijpoort 30 en Eb te doen, komt echter het stuk direct na Eb op onvoldoende afschot komen te liggen en zal ook dit deel herlegd moeten worden. Probleem is echter dat het riool hier zo diep ligt dat de woningen achter deze werkzaamheden naar verwachting 2 á 3 weken niet bereikbaar zijn voor auto’s.

Met de hulpdiensten is er vooraf overleg over borging van de bereikbaarheid in geval van nood. Alhoewel wij (VW – KWS) de overlast wil beperken, is er helaas niet aan te ontkomen dat dit tot veel overlast zal gaan leiden voor de bereikbaarheid van de woningen achter deze werkzaamheden. Tenslotte moet een veilige werkplek op 3 meter onder maaiveld worden ge4garandeerd zonder de mogelijkheid dat er een auto per ongeluk door de afzetting rijd. Simpel gezegd mag je eigenlijk niet langs deze werkzaamheden rijden.

Desondanks verwachten we binnenkort met herstel te kunnen starten, waarna dit voor de zomer is afgerond en wij het openbaar gebied formeel aan de gemeente zullen overdragen.

Tot zover het bericht van VW.

Inmiddels hebben wij met VW afgesproken dat de planning en nadere detaillering van de verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden ruim vooraf wordt doorgegeven om op de site te publiceren.

*) Dat los van de individuele KWS briefjes door de brievenbus.

Tenslotte is VW erop geattendeerd dat het zomerfeest op 9 juni  niet door deze werkzaamheden in het gedrang mag komen.

1 gedachte over “Riolering”

  1. Ellen Ravelli

    Nagekomen bericht van VWV: ook na de reparatiewerkzaamheden aan het riool blijft het huidige wegniveau gehandhaafd!!!

Reacties zijn gesloten.