Afvalcontainers op verzamelplaatsen!

Van de bewonersvertegenwoordiging Plan Tij:   HVC (ophaler van ons huisvuil) heeft laten weten dat de vuilcontainers ter lediging aangeboden moeten worden op een van de daartoe aangewezen verzamelplaatsen. Indien een container daar niet wordt geplaatst zal hij niet (meer) geledigd worden! Deze regel geldt voor al het huisvuil, dus: grijs, groen, blauw en plastic! De verzamelplaatsen op de landtongen zijn te vinden op een van de algemene parkeervakken en langs de Tijpoort zijn diverse verzamelplaatsen aangeduid.