Oplevering openbaar gebied

Tot op heden is nog niet het gehele openbare gebied van Plan Tij overgedragen van VolkerWessels Vastgoed aan de gemeente Dordrecht. Wat de gemeente betreft waren er nog een aantal disputen, waaronder het riool, de verzakkingen in de wegen en de nog te bouwen brug Noord. Daarnaast had de bewonersvereniging bij de gemeente een buurtonderzoek van Veilig Verkeer Nederland voorgelegd met het verzoek de adviezen mee te nemen in de herstelwerkzaamheden aan de wegen.

Inmiddels zijn VolkerWessels Vastgoed en Gemeente tot overeenstemming gekomen. Welke afspraken zij samen gemaakt hebben kunt u lezen in de brief die u een dezer dagen in de bus krijgt.

Ondanks herhaalde verzoeken van de bewonersvereniging aan de gemeente om tijdig informatie te verschaffen over de geplande werkzaamheden en hierbij betrokken te worden, heeft de gemeente hieraan géén gehoor gegeven. Ook wij waren daarom verbaasd dat KWS al volop bezig is met de voorbereidingen voor straatwerkzaamheden.

Wij betreuren deze gang van zaken, maar zullen ons in blijven zetten om e.e.a. in zo goed mogelijke banen te leiden, zodat we de overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken.

In de brief wordt ook melding gemaakt van de status van Brug Noord. Ook deze informatie is nieuw voor ons.

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging,

Jeroen Ravelli (secretaris)

1 gedachte over “Oplevering openbaar gebied”

  1. Cor Verschoor

    Ik vraag mij af waarom Tijpoort vanaf de bocht nabij huisnummer 30 tot aan de mini rotonde wordt hersteld en niet in zijn geheel. In de betreffende brief van VolkerWessels Vastgoed wordt dat niet nader gemotiveerd. Is dit bij het bestuur van onze Bewonersvereniging bekend? Cor Verschoor, Eb 9.

Reacties zijn gesloten.