nieuwe AED

Beste bewoners,

Zoals jullie allen weten hebben wij sinds vorig jaar een AED “defibrillator” in de wijk. Toch een veilig gevoel de beschikbaarheid over een dergelijk apparaat, maar gelukkig nog nooit nodig gehad.

Nu heeft de bewonersvereniging, organisator voor het plaatsen van de AED,  begrepen dat de eigenaar van de AED deze per 1 december a.s. terug wil hebben.De bewonersvereniging is echter niet zo ruim bij kas dat zij uit haar financiële middelen een nieuwe AED t.w.v. € 1.400,00 kan aanschaffen en onderhouden.

Zij hebben dus het verzoek voor aanschaf van een AED neergelegd bij het bestuur van de Mandeligheid.

Daar wij als bestuur geen moverende reden kunnen vinden om dit niet te willen, maar dit niet zonder uw toestemming mogen uitvoeren, willen wij overgaan tot aanschaf van een AED.

Als er binnen de periode van 13 november tot 23 november geen overweldigende bezwaren binnen komen bij ons secretariaat [email protected] zullen wij overgaan tot aanschaf.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Bewonersvereniging en Mandeligheid.