Energietransitie

Beste PlanTij bewoners,

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de komende tijd de gas leverantie, aan o.m. CV ketels, zal worden gestaakt. Als gevolg daarvan, komt een ieder voor de vraag te staan wat er voor de bestaande (combi) CV ketel in de plaats
moet komen. Onderzoek daarnaar levert vragen waarop geen voor de hand liggende antwoorden bestaan. Kortweg er zijn diverse mogelijkheden en elk systeem heeft eigen voor en nadelen.  Over het wat, wanneer, hoe en de zich nog ontwikkelende mogelijkheden is algemene informatie en omstandigheden gebonden advies nodig. Elk huishouden zal haar eigen wensen hebben en het is zinvol om afspraken te maken over geluidshinder en visuele wijkvervuiling. Dat vraagt om gezamenlijk overleg en afspraken.

Op dit moment zijn er verschillende verwarming/koeling systemen waaruit te kiezen valt en diverse installateurs die deze leveren en plaatsen. Adviesbureaus, op dit terrein, geven aan dat gas gestookte CV ketels, ongeacht het fabricaat en type, een werkelijke economische levensduur hebben van 12 jaar. Dan zal het jaar 2020, +/- 12 jaar na oplevering van onze woningen, voor de meeste eigenaren het moment zijn om de bestaande installaties te vervangen. Op dit moment zijn er, zowel individueel als collectief,  provinciale en Europese adviessubsidies te verkrijgen die de energietransitie moeten bevorderen. Daar geldt, Wie Eerst Komt Eerst Maalt, maar er moet rekening worden gehouden met een lange aanvraag periode.

Om al deze redenen lijkt het logisch om op korte termijn, in overleg met de bewoners vereniging, voor alle bewoners een voorlichtingsavond te organiseren waarin de verschillende specialisten een uiteenzetting geven over de verschillende systeem principes en hun toepassingen, waar subsidie aanvragen worden verduidelijkt en persoonlijke vragen kunnen worden gesteld. Wellicht blijkt het dan ook zinvol om enkele gezamenlijke afspraken te maken. Wilt u daarbij zijn meldt u dan aan, voor 1 oktober 2018, op het mail adres  [email protected]

Vr.gr,  Albert Bos