Update KWS 27 mei 2020

Beste heer / mevrouw,

Hierbij een update ten aanzien van de wegwerkzaamheden die binnenkort gaan beginnen in Plan Tij Dordrecht. De aanvang van de werkzaamheden wordt een week naar achteren geschoven in verband met diverse voorbereidingswerkzaamheden. Dit betekent dat in week 24 op maandag 8 juni de uitvoering zal starten.

Globale planning werkzaamheden

De planning is om eerst de zijstraten van de Tijpoort aan te pakken, namelijk Springtij, Vloed en Eb. Hierna zal de Tijpoort zelf vanaf huisnummer 47-48 tot en met de bocht bij huisnummer 29 worden aangepakt. Uitvoeringstechnisch zijn we nog aan het kijken wat de beste methode is om de werkzaamheden uit te voeren zodat u zo min mogelijk overlast heeft.

Wat betekent dit voor u?

De wegwerkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, dit om de bereikbaarheid van woningen zoveel mogelijk te handhaven. Daar waar we werkzaamheden gaan uitvoeren wordt u vooraf geïnformeerd middels een briefje door de brievenbus en/of bellen wij even aan om de nodige informatie te verstrekken.

De werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat de toegang naar uw woning beperkt is of deze tijdelijk niet bereikbaar is met de auto. Gedurende deze periode kunt u uw auto parkeren op de beschikbare parkeerplaatsen langs de Tijpoort.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met omgevingsmanager dhr. F. Visser via het e-mail [email protected] of telefonisch via 06-25735865, bereikbaar tussen 08.00 – 16.00u op maandag t/m vrijdag. Voor vragen gedurende de uitvoeringsperiode kunt u ook terecht bij onze uitvoerder dhr. T. van Wijk in de bouwkeet. Eén middag in de week, namelijk dinsdag van 13.00 – 15.00u zal dhr. F. Visser aanwezig zijn in de bouwkeet en kunnen bewoners binnen lopen voor vragen (op gepaste afstand).

Met vriendelijke groet,

KWS Infra