Uitstel ALV

Beste deelgenoten en bewoners Plan Tij,

Begin dit jaar heeft het bestuur de datum van de Vergadering van deelgenoten van de Stichting Mandeligheid en van de ALV van de Bewonersvereniging Plan Tij (ALV’s) vastgesteld op 28 juni. Wij hoopten met deze datum dat de beperkingen door Covid-19 het mogelijk maakte om deze vergaderingen te laten plaatsvinden.

Het huidige Stappenplan van de Rijksoverheid laat op 28 juni een groepsgrootte toe van 50 personen, wellicht 100 op 30 juni (of misschien nog eerder……). Maar ook 50 is (te) weinig voor 96 deelgenoten, waardoor partners in iedere geval niet aanwezig kunnen zijn. Bovendien zullen aan het einde van deze maand niet alle bewoners (volledig) gevaccineerd zijn.

De Noodwet Covid-19 maakt het ook dit jaar mogelijk deze ALV’s te verschuiven (i.v.m. de statutair verplichte datum 1 juli). Het bestuur heeft gezien deze (juridische) mogelijkheid  besloten de ALV’s te verschuiven naar maandag 20 september a.s.. Wij hopen dat dan ook veel meer bewoners (met partners) aanwezig kunnen zijn. Naast de reguliere (financiële) zaken zijn er dan t.a.v. de onderwerpen Groen en Water (baggeren) een aantal extra ontwikkelingen te melden. Wij hopen dat er dan in de pauze en na afloop voldoende gelegenheid is om met een drankje weer even bij te praten.

Noteert u dus 20 september, aanvang 19.30!  De stukken voor deze vergaderingen ontvangt u begin september.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van de Stichting en de Vereniging

Jeroen Ravelli

Secretaris.