Klankbordgroep GROEN

Beste bewoners,

Langzamerhand is onze mooie Mandeligheid uitgegroeid tot een volwassen “Biesbosch”, met positieve maar ook minder positieve kanten. Vooral de meer volwassen bomen zorgen op sommige plaatsen voor overlast, maar ook het riet neemt meer en meer het moerassige gebied van de kommen in beslag.

Het is tijd om met een aantal mensen de problemen die ervaren worden in kaart te brengen en het onderhoud van het gebied te evalueren. Het zou voorts mooi zijn als de zogenoemde klankbordgroep GROEN, al dan niet met behulp van een externe adviseur, een visie op onze Mandeligheid 2.0 zou kunnen formuleren.

Tijdens de algemene ledenvergadering in september jl. is een oproep gedaan aan de bewoners om zich te melden voor de klankbordgroep GROEN. 

Er hebben zich een aantal mensen gemeld voor de klankbordgroep en die stellen we graag aan jullie voor:

Vertegenwoordigers van de  landtongen zijn voor Eb Cor Verschoor, voor Vloed Ingeborg Kranenburg en voor Springtij Carole van de Logt.  Vanuit het bestuur stichting Mandeligheid is bestuurslid GROEN Peter van der Have hierbij betrokken. Tot slot is onze groenman van het eerste uur Toon Coumans aangesloten en om het groepje compleet te maken jullie webmaster Ellen Ravelli.

De allereerste taak van de klankbordgroep bestaat erin om te inventariseren wat er leeft onder de bewoners. Hoe beleven jullie het groenonderhoud van onze wijk, wat gaat er vooral goed en wat kan en moet beter.

Alle bewoners van de landtongen worden rechtstreeks benaderd door de vertegenwoordiger van hun straat. Voor Tijpoort zijn aanspreekpunt Carel Polak (voorzitter stichting mandeligheid) voor de huisnummers tot en met 29 en Peter van der Have vanaf huisnummer 30.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur stichting Mandeligheid