Energietransitie vervolg

Bericht van Albert Bos:

Beste Plan Tij bewoners,

Waarom een voorlichtingsavond over de energietransitie voor u en voor de wijk als geheel van belang is:

1 Allereerst kunnen daar de gevolgen van het plaatsen van  100 woning warmtepompen, op dak of aan de gevel, worden beluisterd en de visuele aantasting van de woningen/wijk worden getoond. De meeste betaalbare warmtepompen produceren 62 dB (vereist wordt 32 dB op 12 M afstand) U hebt allemaal wel eens een foto, of tijdens de vakantie een stadswijk, gezien met aan alle appartementen of bovenop alle woningen zo’n grote witte Airco kast die het beeld van de architectuur volledig vernietigt.  Zou het niet wenselijk zijn om daar gezamenlijk iets over af te spreken?

2 Wordt u een dief van uw eigen portemonnee als u de collectief aan te vragen adviessubsidies laat liggen? Per woning zijn dat bedragen tussen € 300,- en € 750,- die ter stimulering van de start van de transitie worden verstrekt. Als de energietransitie eenmaal opgang is komen die te vervallen. Als de subsidiepot leeg is, vindt u de  advies/ontwerp kosten dan terug bovenop de aanschaf prijs van een nieuwe installatie. Zo een advies geeft inzicht in de mogelijkheden en richting aan uw keuze om tot een economisch toekomstbestendig energie gebruik te komen.

3 Uw CV installatie zal, vanaf 2020 wegens veroudering, moeten worden vervangen. Een gelijksoortige ketel aanschaffen is dan, vanwege de komende beëindiging van de gasleverantie, geen rendabele investering meer. U staat dan voor de keuze om de gok te wagen de ketel gewoon te vervangen, in de geest van het zal mijn tijd wel uitduren, of een volledig ander CV systeem te laten installeren. Kiest u dan voor een gasloze installatie eventueel aangevuld met zonnepanelen dan kunt u een NUL op de meter situatie bereiken die beter is voor het milieu in uw eigen woonomgeving.

4 De samen gevoegde investeringen van 100 warmtepompen voor 100 woningeninstallaties x van gemiddeld € 10.000,- = € 1.000.000,-  Er is dan voor iedereen een enorm financieel voordeel te behalen als voor dezelfde woningtypen collectief wordt aangekocht en opgedragen. De gasprijs wordt stap voor stap verhoogd en nieuwe gasgestookt CV ketels, het onderhoud en de reparaties daarvan, worden, wegens het staken van de productie van deze ketels, een stuk duurder. Meeruitgaven die u met een hoger rendement ook in een gasvrije installatie zou kunnen investeren.

Allemaal redenen om u tijdig, vrijblijvend en comfortabel te laten informeren. Bent u overtuigd van het nut en de zin van de voorgenomen voorlichtingsavond meldt u dan aan voor 1 oktober 2018 op het mailadres [email protected]

Vr.gr. Albert Bos