Collecteren

Er zijn collectanten gesignaleerd die zeggen voor Leukemie te komen collecteren. Echter, deze week wordt er gecollecteerd voor KWF kankerbestrijding en niet voor leukemie. Een gewaarschuwd mens telt voor 2! Kijk voor de zekerheid zelf op het collecterooster:

www.collecteren.nl

bijschrift: blijken geen collectanten te zijn, maar studenten die drukwerk verkopen voor een goed doel.

3 Reacties op “Collecteren