Werkplan beheer groen

Het werkplan Beheer Openbaar Groen Plan Tij heeft een update gekregen. Dit naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie van begin dit jaar. Het werkplan dient als leidraad voor het onderhoud van de Mandeligheid. Voortaan zal een actuele versie van het werkplan te vinden zijn op deze website (tabblad Mandeligheid | subblad Documenten).

de Klankbordgroep GROEN (september, 2021)